ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΟ ΥΠΕΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΟ ΥΠΕΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ   
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΕΡΗΜΗΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΕΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΟΣ ΦΑΣΙΣΜΟΣ


Ο απερχόμενος Σύριζα καταρτίζει το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα, στο πλαίσιο του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού και της δέσμης μέτρων για την ενέργεια και το κλίμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βλέπε εδώ, κατά παράβαση των διατάξεων της Σύμβασης Άαρχους.  Όπως προκύπτει από την αρθρογραφία, στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν της ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/33876/9340/21.12.2017 εισήγησης του Υπουργού Γεωργίου Σταθάκη και πρότασης του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα έχει συσταθεί Εθνική Επιτροπή για την Ενέργεια και το Κλίμα. Πρόκειται για τον φορέα που έχει αναλάβει την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), το οποίο θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Στην εκδοθείσα πράξη υπ' αριθ. 27 της 27.12.2017 (ΦΕΚ 204Α) δεν προβλέπεται αρμοδιότητα της Επιτροπής για την διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης και υπαγωγής του Σχεδίου σε διαδικασία Στρατηγικής Εκτίμησης Επιπτώσεων με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ. Πληροφορηθήκαμε  ότι πριν την υποβολή του Σχεδίου στην Επιτροπή θα λάβει χώρα «ευρεία ανοικτή διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς φορείς (αυτοδιοίκηση, ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας και του κλίματος, εμπειρογνώμονες, επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις σε θέματα ενέργειας και κλίματος, εκπρόσωποι εργαζομένων)», είτε στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της Επιτροπής, είτε σε ειδικές ημερίδες, πλην όμως δεν υπάρχει ειδική σελίδα διαβούλευσης στον ιστότοπο του ΥΠΕΝ, δεν έχει πέσει στην αντίληψη μας κάποια σχετική ανακοίνωση, ούτε οι ενδιαφερόμενοι πολίτες συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Επιπλέον το σχέδιο αυτό πρέπει να υποβληθεί σε διαδικασία ΣΕΠΕ. 

Είμαι λίγο φυσιογνωμιστής, εσείς;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ψεύδεται δηλώνοντας ότι το σύστημα της προωθούμενης Ενεργειακής και Κλιματικής Διακυβέρνησης, με ευρεία προώθηση των εφαρμογών ΑΠΕ, θα είναι αξιόπιστο, διαφανές και δημοκρατικό. Που είναι η διαφάνεια εφόσον οι πολίτες δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν τις απόψεις τους και το πλαίσιο επιβάλλεται με τις γνωστές μη δημοκρατικές μεθόδους; Η Επιτροπή διατείνεται ότι ένα τέτοιο σύστημα διακυβέρνησης θα πρέπει να βασιστεί σε ήδη υπάρχουσες δομές, όπως τα εθνικά προγράμματα για το κλίμα, τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή απόδοση, όπως και στην ανάγκη εξορθολογισμού και συγκερασμού των χωριστών σκελών σχεδιασμού και υποβολής εκθέσεων. Ιδού ή έλλειψη διαφάνειας και δημοκρατίας εν προκειμένω. Κατά τ’ άλλα η Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο φέρονται να προβληματίζονται από την ραγδαία άνοδο της άκρας δεξιάς στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. 

Οι μέθοδοι των, κατ' επίφαση ως φαίνεται, δημοκρατικών θεσμών διακυβέρνησης στην Ε.Ε. δεν διαφέρουν και πολύ από αυτές των ολοκληρωτικών καθεστώτων. Ο καθαρός φασισμός συνομολογείται  στις παγκόσμιες, ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για το κλίμα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο φασισμός πλέον δεν έχει  εθνικιστικό χαρακτήρα. Δια της παγκοσμιοποίησης πατρίδα και "έθνος" είναι ο πλανήτης Γη και κύριος εχθρός της παγκόσμιας πατρίδας ο άνθρακας ( ... η Κίνα και Ρωσία έπονται ...προς το παρόν). Πάντα η ενεργειακή διακυβέρνηση εμπεριείχε μεθόδους φασιστικής και ιμπεριαλιστικής επιβολής. Η εξάπλωση των αιολικών στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και όχι μόνο (ήδη) φέρεται να παρίσταται ως υπαρκτός φασισμός και αποτέλεσμα του λεγόμενου "εθνικοσοσιαλισμού του κλίματος".

Η υπόθεση (UNECΕ)  ACCC/C/2010/54

Στις 15 Οκτωβρίου 2010 ο Ιρλανδός κος Pat Swords υπέβαλε καταγγελία στην Επιτροπή Συμμόρφωσης με τη Σύμβαση του Aarhus της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE), προβάλλοντας την αποτυχία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ασκήσει επίβλεψη  στην Ιρλανδία ώστε αυτή να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις των άρθρων 5 και 7 της σύμβασης Άαρχους, όσον αφορούσε στο Εθνικό Σχέδιο της χώρας για την ανανεώσιμη ενέργεια  (NREAP) του άρθρου 4 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ και ότι η Επιτροπή ενέκρινε κρατική ενίσχυση για το Ιρλανδικό REFIT I (το Ιρλανδικό σύστημα FIT) για στήριξη της ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αν και η Ιρλανδία δεν είχε τηρήσει την Οδηγία για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΕΠΕ), μεταξύ άλλων, μη υποβάλλοντας το NREAP σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση. 
Το άρθρο 4 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ έχει ως εξής μέχρι την αναθεώρηση της: Άρθρο 4. Εθνικά σχέδια δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια. 1.   Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει εθνικό σχέδιο δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα εθνικά σχέδια δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια ορίζουν τους εθνικούς συνολικούς στόχους των κρατών μελών για τα μερίδια της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που καταναλίσκονται στις μεταφορές, στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης το 2020, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο άλλων μέτρων πολιτικής που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στην τελική κατανάλωση ενέργειας, και τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την επίτευξη των εν λόγω εθνικών συνολικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων της συνεργασίας μεταξύ τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών, των προγραμματιζόμενων στατιστικών μεταβιβάσεων ή κοινών έργων, εθνικών πολιτικών για την ανάπτυξη των υφιστάμενων πόρων βιομάζας και την εκμετάλλευση νέων πόρων βιομάζας για διαφορετικές χρήσεις, και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την τήρηση των απαιτήσεων των άρθρων 13 έως 19. Το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2009 η Επιτροπή θεσπίζει υπόδειγμα εθνικών σχεδίων δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια. Το υπόδειγμα αυτό θα περιλαμβάνει τις στοιχειώδεις απαιτήσεις του παραρτήματος VI. Τα κράτη μέλη τηρούν το υπόδειγμα αυτό όταν υποβάλλουν τα εθνικά σχέδια δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια. 2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα εθνικά τους σχέδια δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια στην Επιτροπή το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2010. 3.   Έξι μήνες πριν από την προθεσμία υποβολής του εθνικού του σχεδίου δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια, κάθε κράτος μέλος δημοσιεύει και κοινοποιεί στην Επιτροπή έγγραφο προβλέψεων στο οποίο αναφέρονται: α) η εκτιμώμενη πλεονασματική παραγωγή της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε σχέση με την ενδεικτική πορεία η οποία μπορεί να μεταβιβάζεται σε άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με τα άρθρα 6 έως 11, καθώς και οι εκτιμώμενες δυνατότητες κοινών έργων μέχρι το 2020, β) η εκτιμώμενη ζήτησή του για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές η οποία πρέπει να καλυφθεί με άλλα μέσα πλην της εγχώριας παραγωγής μέχρι το 2020. Στις εν λόγω πληροφορίες μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με το κόστος και τα οφέλη και τη χρηματοδότηση. Οι προβλέψεις επικαιροποιούνται στις εκθέσεις των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχεία ιβ) και ιγ).  4.   Ένα κράτος μέλος, του οποίου το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έπεσε κάτω από την ενδεικτική πορεία κατά την αμέσως προηγούμενη διετία που αναφέρεται στο μέρος Β του παραρτήματος Ι, υποβάλλει στην Επιτροπή, έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους τροποποιημένο σχέδιο δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια στο οποίο εκτίθενται κατάλληλα και ανάλογα μέτρα με σκοπό να ανακτήσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος την ενδεικτική πορεία του μέρους B του παραρτήματος I. Η Επιτροπή μπορεί, εάν το κράτος μέλος δεν επέτυχε κατά τι την ενδεικτική πορεία, και λαμβάνοντας υπόψη τα εφαρμοζόμενα και μελλοντικά μέτρα του κράτους μέλους, να αποφασίσει την απαλλαγή του κράτους μέλους από την εν λόγω υποχρέωση. 5. Η Επιτροπή αποστέλλει τα εθνικά σχέδια δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια, ιδίως δε την επάρκεια των κατάλληλων μέτρων που προτείνει το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2. Ανταποκρινόμενη σε εθνικό σχέδιο δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια ή σε τροποποιημένο εθνικό σχέδιο δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια, η Επιτροπή μπορεί να διατυπώνει σύσταση. 6.   Η Επιτροπή αποστέλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα εθνικά σχέδια δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια και τα έγγραφα προβλέψεων υπό τη μορφή που δημοσιοποιήθηκαν για την πλατφόρμα διαφάνειας όπως εμφαίνεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2, καθώς και οιαδήποτε σύσταση όπως εμφαίνεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
Στο κείμενο που εγκρίθηκε από την επιτροπή συμμόρφωσης της UNECΕ στις 29 Ιουνίου 2012 («Findings and recommendations with regard to communication ACCC/C/2010/54 concerning compliance by the European Union»), στα συμπεράσματα, επιβεβαιώθηκε ότι η Ευρωπαϊκή   Ένωση: 
-Μη θεσπίζοντας κατάλληλο πλαίσιο ή / και σαφείς οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 7 της σύμβασης όσον αφορά την έγκριση των εθνικών σχεδίων δράσης για τις ΑΠΕ βάσει της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, δεν συμμορφώθηκε προς το άρθρο 7 της Σύμβασης.
-Δεδομένου ότι δεν έχει παρακολουθήσει σωστά την εφαρμογή από την Ιρλανδία του άρθρου 7 της Σύμβασης κατά την υιοθέτηση του NREAP της Ιρλανδίας, δεν συμμορφώθηκε επίσης με το άρθρο 7 της Σύμβασης
-Δεδομένου ότι δεν έχει θεσπίσει κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο ή/και σαφείς οδηγίες για την εφαρμογή και κατάλληλα μέτρα για την επιβολή του άρθρου 7 της Σύμβασης, όσον αφορά την έγκριση των ΕΣΔ/ΑΠΕ, από τα κράτη μέλη βάσει της οδηγίας 2009/28 / ΕΚ, δεν συμμορφώθηκε επίσης με το άρθρο 3, παράγραφος 1 της Σύμβασης.

Η Επιτροπή Συμμόρφωσης συνέστησε στο ενδιαφερόμενο μέρος (Ε.Ε.) να θέσει σε ισχύ ένα κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο ή/και σαφείς οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 7 της σύμβασης όσον αφορά την έγκριση των ΕΣΔ/ΑΠΕ. Αυτό συνεπάγεται ότι η Ε.Ε. πρέπει να  εξασφαλίζει ότι οι ρυθμίσεις για τη συμμετοχή του κοινού σε ένα κράτος μέλος είναι διαφανείς και δίκαιες και ότι στο πλαίσιο αυτών των ρυθμίσεων παρέχονται στο κοινό οι απαραίτητες πληροφορίες. Επιπλέον, ένα τέτοιο κανονιστικό πλαίσιο ή/και σαφείς οδηγίες πρέπει να διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων του άρθρου 6 παράγραφοι 3, 4 και 8 της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων εύλογων χρονικών πλαισίων, που να παρέχουν επαρκή χρόνο ενημέρωσης του κοινού, ώστε αυτό να προετοιμάζεται και να συμμετέχει αποτελεσματικά, επιτρέποντας την έγκαιρη συμμετοχή του όταν είναι ανοικτές όλες οι επιλογές και διασφαλίζοντας ότι λαμβάνεται δεόντως υπόψη το αποτέλεσμα της συμμετοχής του κοινού. Επιπλέον, το ενδιαφερόμενο μέρος πρέπει να προσαρμόσει τον τρόπο με τον οποίο αξιολογεί τα ΕΣΔ-ΑΠΕ, ανάλογα. Ο σύνδεσμος με όλα τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα είναι εδώ. Η διαμάχη συνεχίστηκε σε εθνικό επίπεδο βλ. εδώ και εδώ. Βλέπε το νομικό κείμενο  ‘In sowing the wind, how Ireland couldreap the whirlwind’ – a case against Irish wind development(s), Eva Barrett 2015.


Με ένα πακέτο επιστολών προς όλα τα κράτη μέλη η DG Energy  (Γενική Διεύθυνση Ενέργειας) της Επιτροπής έθεσε υπ’ όψιν τους τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της Επιτροπής Συμμόρφωσης της UNECO επί της υπόθεσης ACCC/C/2010/54, με την κατεύθυνση να εφαρμόσουν στο μέλλον και εν όψει πιθανόν τροποποιήσεων των ΕΣΔ/ΑΠΕ τις διατάξεις της Σύμβασης Άαρχους, κατά τα ανωτέρω.

Η έλλειψη νομικής συμμόρφωσης με τη Σύμβαση του Aarhus σχετικά με την έγκριση των Εθνικών Σχεδίων Δράσης  το 2010 οδήγησε στην απόφαση V/9g  Decision V/9g of the Meeting of the Parties on compliance by the European Union with its obligations under the Convention (ECE/MP.PP/2014/2/Add.1)») της UNECE κατά της ΕΕ . Βλ. στον σύνδεσμο  εδώ και εδώ τις συνεχιζόμενες διαδικασίες συμμόρφωσης σχετικά, οι οποίες αφορούν και στα μελλοντικά προγράμματα ανανεώσιμης ενέργειας της ΕΕ, όπως τα Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα.
 
Πάνω η επιστολή της Επιτροπής προς την Ελληνική Δημοκρατία το 2013 (κλικ πάνω στην εικόνα)

Το ΥΠΕΝ του νεοφιλελεύθερου ΣΥΡΙΖΑ  δεν έχει θέσει εγκαίρως υπ’ όψιν του ενδιαφερόμενου κοινού τους κεντρικούς άξονες του  Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, που θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διοργανώνει κλειστές ημερίδες στο αμφιθέατρο του Υπουργείου, μοιράζοντας ερωτηματολόγια στους στενούς κύκλους διαχείρισης του δημοκρατικού ελλείμματος, σε έναν δήθεν ευρύ διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι πολίτες (και οι οργανώσεις τους), που θα κληθούν να πληρώσουν τον λογαριασμό και θα βιώσουν τοπικά και σε εθνικό επίπεδο την υποβάθμιση και την καταστροφή του έννομου αγαθού Περιβάλλον, εξωθούμενοι εκ παραλλήλου και στην γενικευμένη ενεργειακή φτώχεια,  μάλλον δεν λογίζονται ως εμπλεκόμενοι στον προωθούμενο μετασχηματισμό του εθνικού ενεργειακού συστήματος. Δεν λογίζονται ως κυρίως ενδιαφερόμενοι, από τους θλιβερούς βαρόνους της κυβέρνησης και άθλιους υπηρέτες των πολυεθνικών. Όσο για τον Πρωθυπουργό...μάλλον χρωστάει σε μια γνωστή εκ της παροιμίας κυρία. 

 Από την σοσιαλιστική επανάσταση (ΚΝΕ), στην ενεργειακή επανάσταση και μετά στην Υπηρεσία της Άνγκελα
 
Το ΥΠΕΝ και Εθνική Επιτροπή για την Ενέργεια και το Κλίμα  καλούνται να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της Σύμβασης Άαρχους που έχει κυρωθεί με τον νόμο 3422/12-12-2005 (ΦΕΚ Α 303/13.12.2005) και να διασφαλίσουν επαρκή χρόνο ενημέρωσης του κοινού, σχετικά με το υπό κατάρτιση Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), ως προς όλες τις πτυχές του, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και οι οργανώσεις τους να προετοιμαστούν και να συμμετάσχουν αποτελεσματικά στη λήψη αποφάσεων. Έγκαιρη συμμετοχή υφίσταται όταν είναι ανοικτές όλες οι επιλογές και πρέπει να διασφαλίζεται  ότι λαμβάνεται πριν την έγκριση του Σχεδίου δεόντως υπόψη το αποτέλεσμα της συμμετοχής του κοινού.

Οι εκθέσεις προόδου του άρθρου 4  της οδηγίας 2009/28/ΕΚ των κρατών μελών της Ε.Ε. (και της Ελλάδας) είναι εδώ. Βλέπε επίσης τις σχετικές εκθέσεις της Επιτροπής: «COM/2017/0688 - Τρίτη έκθεση για την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης« «COM/2017/057 - Έκθεση προόδου για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές». Βλέπε και «Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου / ΕνεργειακήΈνωση-το έτος της δέσμευσης.».

Βλέπε την ανακοίνωση «Σύμβαση του Aarhus: Το Συμβούλιο εγκρίνει τη θέση της ΕΕ εν όψει της προσεχούςσυνόδου των μερών» και τις συνδέσεις (εκεί). Το 2008, η μη κυβερνητική οργάνωση Client Earth έθεσε ενώπιον της Επιτροπής συμμόρφωσης της Σύμβασης υπόθεση σχετικά με την ανεπαρκή συμμόρφωση της ΕΕ προς τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Σύμβαση. Μετά από εκτενείς συζητήσεις, η ως άνω επιτροπή υπέβαλε τα συμπεράσματά της στην ΕΕ στις 17 Μαρτίου 2017. Η Επιτροπή συμμόρφωσης εκτίμησε ότι η ΕΕ παραβίασε τους κανόνες της Σύμβασης μη παρέχοντας επαρκή πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφοι 3 και 4 της Σύμβασης, σε περιβαλλοντικές οργανώσεις και μέλη του κοινού στην υπόθεση συμμόρφωσης ACCC/C/2008/32. Ο οδηγός εφαρμογής για την Σύμβαση Άαρχους της UNECE είναι εδώ. Όλα τα σχέδια και προγράμματα που σχετίζονται με το περιβάλλον εμπίπτουν στο άρθρο 7 της Σύμβασης του Aarhus και πρέπει να υποβάλλονται σε δημόσια συμμετοχή σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο. Μια ΣΕΠΕ απαιτεί μια  περιβαλλοντική έκθεση, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 7 της Άαρχους πρέπει να παρέχονται μόνο οι «απαραίτητες πληροφορίες». Η "Σύμβαση του Aarhus: Ένας οδηγός εφαρμογής" το εξηγεί αυτό στο τμήμα που αφορά το άρθρο 7:

         Κάτω σύνδεσμοι για περαιτέρω σχετική πληροφόρηση 

Βλ. 25.11.2017 Όλο το πλάνο για το εθνικό σχέδιο της χώρας για ενέργεια και κλίμα «Μέχρι το τέλος Απριλίου στοχεύει το υπουργείο Ενέργειας να έχει εκπονήσει κείμενο προς δημόσια διαβούλευση σχετικά με το εθνικό σχέδιο της χώρας για την ενέργεια και το κλίμα, ώστε να ολοκληρωθεί εντός του 2018 η κατάρτιση και η κατάθεση του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού, όπως προβλέπεται για όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Όπως δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΥΠΕΝ, Μιχάλης Βερροιόπουλος σε ενεργειακή ημερίδα, «ο στόχος που έχουμε βάλει είναι κάποια στιγμή εκεί στο τέλος του Απριλίου να έχουμε ένα κείμενο το οποίο να μπορούμε να το βγάλουμε σε μια τελευταία δημόσια διαβούλευση και να αρχίσουμε να το κουβεντιάζουμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και με τους γείτονές μας γιατί είναι κι αυτό υποχρέωσή μας, σύμφωνα με τον καινούργιο κανονισμό». Θα συσταθεί Εθνική Επιτροπή με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου. ... Θα δημιουργηθούν επίσης έξι ομάδες εργασίας στις οποίες θα συμμετέχει όλη η αγορά με βάση τους πέντε πυλώνες της ΕΕ (decarbonization, security of supply, energy efficiency, innovation, market), καθώς και επιστήμονες και ερευνητικό προσωπικό ... Η έναρξη θα γίνει με μια πρώτη ημερίδα-διαβούλευση, ώστε να υπάρξει μια αρχική ανατροφοδότηση (feedback) από τους συμμετέχοντες, με βάση και δομημένο ερωτηματολόγιο και μάλιστα ανά περίπτωση, τα οποία και θα επεξεργαστούν η Επιτροπή και οι δομές. Επιπλέον, επιδιώκεται να συζητηθεί το ζήτημα στην αρμόδια επιτροπή της βουλής τουλάχιστον δύο φορές, ώστε να υπάρξουν και σχετικές τοποθετήσεις από τα κόμματα και στη συνέχεια να γίνουν το λιγότερο άλλες δύο ημερίδες μεγάλης διαβούλευσης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιείται και η διαβούλευση μέσω των επιτροπών με τους διάφορους φορείς και μεγάλες εταιρείες του χώρου της ενέργειας.08.06.2018 Οι δράσεις στους τομείς Χωροταξίας, Περιβάλλοντος,Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων / Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 για την Ενέργεια και το Περιβάλλον.

19.06.2018 Ημερίδα για τον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό στο ΥΠΕΝ «Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη το ευρωπαϊκό πλαίσιο στόχων όπως έχει διαμορφωθεί μετά το τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε., στο Λουξεμβούργο. Αναφορικά με τον στόχο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι διαμορφώνεται συναίνεση γύρω από το 32% στην τελική κατανάλωση ενέργειας, ενώ στο ίδιο επίπεδο αναμένεται να διαμορφωθεί και ο στόχος της εξοικονόμησης ενέργειας. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος επισήμανε τη σημασία της Κυκλικής Οικονομίας τόσο για το Περιβάλλον όσο και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και προστιθέμενης αξίας στη χώρα. Επίσης, δήλωσε διαθεσιμότητα για ένα δεύτερο στάδιο διαβούλευσης με τους φορείς της αυτοδιοίκησης. Ο Γ.Γ. Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Μιχάλης Βερροιόπουλος και πρόεδρος της Επιτροπής του ΕΣΕΚ, παρουσίασε τους στόχους του ενεργειακού σχεδιασμού καθώς και τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα στο πλαίσιο αυτό. Και από τις τρεις τοποθετήσεις προέκυψε ότι ο οδικός χάρτης για το 2050 σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια οικονομία πρακτικά χωρίς άνθρακα ... Στο πλαίσιο της ημερίδας, συντάχθηκε και δομημένο ερωτηματολόγιο στο οποίο οι φορείς της αυτοδιοίκησης μπορούν να εκφράσουν θέσεις και απόψεις για τον ενεργειακό σχεδιασμό σε περιφερειακό επίπεδο.».

 

Απαντήσεις του ΙΕΝΕ στο ερωτηματολόγιο της δήθεν Διαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα στο Πλαίσιο του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού, του ΣΠΕΦ και της ELETAEN

Παρα-καλούνται οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και οι οργανώσεις τους, για εγρήγορση και δράση χρησιμοποιώντας όλα τα νόμιμα διαθέσιμα μέσα, όπως τα μέσα επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης. Αν δεν αντιδράσουν τώρα απαιτώντας ενημέρωση και δημοκρατικό διάλογο με τις διατάξεις της σύμβασης Άαρχους, δεν θα μπορούν στο μέλλον να διαφυλάξουν τις περιουσίες τους, θα συρθούν σε ενεργειακή ένδεια και θα δουν τις περιοχές που ζουν και εργάζονται η τους αγαπημένους και γενέθλιους τόπους τους να μεταβάλλονται σε βιομηχανικά ερείπια. 

.
 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LIFE+ KAI ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ

ΟΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ, Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ DTBIRD