Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούνιος, 2016
Εικόνα
Κατέστρεψαν τον Φωκιανό

Κατασκευή του δρόμου Φωκιανός Αρκαδίας - Κυπαρίσσι Λακωνίας

Περιβαλλοντικό έγκλημα ολκής / Αλλοίωση μορφολογίας ακτογραμμής 

Τα "έργα" της Περιφέρειας ΠελοποννήσουΔώδεκα χωματερές (Α.Ε.Κ.Κ.) κατά μηκος της κατασκευαζόμενης οδού

Χύδην απορρίψεις αποβλήτων εκσκαφών παντού με τα μπάζα να φτάνουν στη θάλασσα
https://youtu.be/IOabJctSW04https://youtu.be/0IiyrKEzH9E
Ο ανατολικός άξονας Πελοποννήσου του κου Τατούλη. Υποβάθμιση περιβάλλοντος σε σημαντικό βαθμό από το έργο "Κατασκευή του Τμήματος Φωκιανός - Κυπαρίσσι της οδού «Μύλοι-Άστρος-Λεωνίδιο-Πούλιθρα-Φωκιανός-Κυπαρίσσι»" που έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας "01-Α. Οδικές μεταφορές-Διευρωπαϊκό και Διαπεριφερειακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειών Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης" του Ε.Π. "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας" του ΕΣΠΑ 2007-2013. Διευθύνουσα υπηρεσία η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η Ελλάδα των εργολάβων και της διαφθοράς/κακοδιοίκησης. Η σφαγή ενός επ…