Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούνιος, 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ “ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΒΑΠΕ-ΣΥΘΗΑ”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  ΤΗΣ “ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  ΚΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΒΑΠΕ-ΣΥΘΗΑ” Στην ολομέλεια του ΣτΕ  το ΕΤΜΕΑΡ Στις 6 Ιουνίου θα συζητηθεί στην ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (ΣτΕ) και εν συνεχεία θα κριθεί οριστικά, αν είναι αντισυνταγματική ή μη η διάταξη του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ΄ του Ν. 4001/2011. Περαιτέρω θα πρέπει να εξεταστεί, ενδεχομένως με την υποβολή προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ε.Ε., εάν οι λειτουργικές ενισχύσεις  υπέρ συγκεκριμένων επιχειρήσεων και υπό την μορφή μεγάλων μειώσεων του αναλογούντος φόρου “ΕΤΜΕΑΡ” βάσει της καταναλισκόμενης  από αυτές ηλεκτρικής ενέργειας,  συνάδουν με το  δίκαιο της Ε.Ε. Το Β΄ Τμ ΣτΕ με τις αποφάσεις του 4586/2013 και 4555/2013 είχε κρίνει ότι το ΕΤΜΕΑΡ είναι φόρος, διότι, αν και εμφανίζεται ως ανταποδοτικό τέλος,  δεν συνιστά ειδική αντιπαροχή προς τις βαρυνόμενες με αυτό κατηγορίες καταναλωτών ηλεκτρισμού και μάλιστα σε κάποια αντιστοιχία προς το ύψος του και επομένως, η 323/9-7-2013 απόφαση της ΡΑΕ, με…

Έκκληση για οικονομική βοήθεια

Αγαπητοί φίλοι λόγω παραπομπής της υπόθεσης του ΕΤΜΕΑΡ από το Β. Τμ. ΣτΕ στην ολομέλεια του ΣτΕ αυξάνονται τα δικαστικά έξοδα σε βαθμό που δεν μπορούμε να αντεπεξέλθουμε σε αυτά δίχως την ενίσχυση σας, ανεξαρτήτως ποσού.
Μόνο το παράβολο παράστασης συν το υπόμνημα είναι 950 € επιπλέον ΦΠΑ.
Παρακαλούμε να ενισχύσετε την υπόθεση μας (σας) επικοινωνώντας με τον συνήγορο Αδαμάντιο Αρετάκη στα τηλέφωνα 28210 53740, 6946626423ή με SMS στο 6946626423ή στο μαιλ  adamis@aretakis.gr  για αρ. λογαρισμού μέσω του οποίου μπορείτε να συνδράμετε.
Εννοείται ότι θα αναρτηθεί ο πίνακας των εισφορών - δικαστικών εξόδων στο blog για λόγους διαφάνειας.
Εξάλλου όσοι συμμετέχουν στην προσφυγή εγγυώνται από κοινού, ότι όποιο ποσό συγκεντρωθεί θα αποδοθεί στον πληρεξούσιο δικηγόρο μας και μόνο, πέραν αυτού που θα συγκεντρώσουμε και θα καταβάλουμε εμείς ως συμμετέχοντες στην προσφυγή.
Ευχαριστούμε
1-6-2014

 “Πρωτοβουλία Κρητών κατά των υποστηρικτικών μέτρων ΒΑΠΕ-ΣΥΘΗΑ”