Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκέμβριος, 2013

Προσφυγή στο ΣτΕ για το ΕΤΜΕΑΡ

Ενάντια στο τέλους ΑΠΕ που συνεπάγεται αυξήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, προς όφελος των ΒΑΠΕ
Αποφασίσαμε να εναντιωθούμε σε κάθε αντιλαϊκό μέτρο που εξαθλιώνει την ζωή και υποσκάπτει την αξιοπρέπεια μας. Προτείνουμε την συγκρότηση λαϊκών επιτροπών στα χωριά των επαρχιών μας και παντού, από τις οποίες θα προκύψει συντονιστικό, για την καλύτερη οργάνωση του αγώνα των τοπικών κοινωνιών.
Στην συνέλευση αποφασίστηκε να καλέσουμε όσους αντιτίθενται στην άδικη και παράνομη απόφαση αύξησης του ΕΤΜΕΑΡ (τέλος ΑΠΕ στους λογαριασμούς ΔΕΗ), να συνυπογράψουν εν όψει προσφυγής στο ΣτΕ, επιδιώκοντας εν πρώτοις την ακύρωση της απόφασης ΡΑΕ 323/2013, που αφορά στην αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ, δηλαδή του ειδικού τέλους μείωσης εκπομπών αέριων ρύπων (πρώην τέλος ΑΠΕ), που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. για λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ που είναι ο λειτουργός της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσω του ελλειμματικού ειδικού λογαριασμού ΛΑΓΗΕ χρηματοδοτούνται οι εγγυημένες τιμές αγοράς της ενέργεια…