Γερμανία και Energiewende 2.0, η χώρα με τους επιστήμονες που θέλουν να την διαλύσουν

Ein Land wird umgekrempelt

 
Energiewende 1.0

Στη Γερμανία την χώρα του ανάποδου πνεύματος (Nietzsche), βλ. (Ein Land wird umgekrempelt) και της πορείας προς την Energiewende 2.0 (με υψηλό φόρο στον άνθρακα για την κάλυψη του οικονομικού κόστους), με τις σχεδόν 30.000 ανεμογεννήτριες, με περισσότερα από ένα εκατομμύριο εκτάρια καλλιέργειας ελαιοκράμβης για την παραγωγή βιοντίζελ, με 10.000 μονάδες βιοαερίου και  1,6 εκατομμύρια φωτοβολταϊκά συστήματα στις στέγες και σε υπαίθριους χώρους, με τις γύρω στις χίλιες πρωτοβουλίες πολιτών σε εθνικό επίπεδο, που αντιτίθενται κυρίως  στα αιολικά, η ανανεώσιμη ενέργεια δεν καλύπτει ούτε το 15% των ενεργειακών αναγκών. Το πετρέλαιο, ο άνθρακας, το φυσικό αέριο και η πυρηνική ενέργεια εξακολουθούν να συμβάλλουν σε ποσοστό  πάνω από το 85%.

 

Μέχρι το 2050, ο λόγος ανανεώσιμων / συμβατικών πηγών πρέπει να αντιστραφεί, διαφορετικά δεν μπορούν να καλυφθούν οι υποχρεώσεις της Γερμανίας που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Αν συμβεί αυτό σύμφωνα με τα σενάρια των NationaleAkademie der Wissenschaften Leopoldina / Αcatech – Deutsche Akademie derTechnikwissenschaften / Union der deutschen Akademien der Wissenschaften, η Γερμανία  (και η Ευρώπη αν ακολουθήσει αυτό τον δρόμο) σε 30 χρόνια δεν θα αναγνωρίζεται. Η αιολική ενέργεια και τα φωτοβολταϊκά συστήματα σύμφωνα με τα σενάρια αυτά αυξάνονται κατά πέντε έως επτά φορές.

Η περαιτέρω υλοποίηση των "κλιματικών στόχων" σημαίνει το τέλος όλων των στόχων όσον αφορά στο τοπίο και τη διατήρηση της φύσης.Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LIFE+ KAI ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ

ΟΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ, Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ DTBIRD