ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ (ΕΝ ΓΕΝΕΙ) ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΡΟΛΗΨΙΑ; ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 47/2018 ΤΟΥ Ε΄ Τμ. ΣτΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ENEL ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΣΤΟ

 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 47/2018 ΤΟΥ Ε΄ Τμ. ΣτΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ENEL ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΣΤΟ ΛΟΙΠΟΝ (Γ)

I LOVE WIND ENERGY BECAUSE!


Λόρδος Petyr Baelish, γνωστός και ως Littlefinger στο "Game of Thrones"

Ένας μικρός πρόλογος 

Αγαπητοί αναγνώστες η δημοσίευση αυτή γίνεται για να υποβοηθηθούν όσοι κάτοικοι - δημότες Καρύστου και επισκέπτες της περιοχής δεν έχουν κατανοήσει "πως τελικά το ΣτΕ επέτρεψε" να κατασκευαστεί ένα έργο (δηλαδή τα οκτώ αιολικά της ENEL), τις συνεπειες του οποίου από τους πρώτους μήνες της κατασκευής του, όλοι και όχι μόνο οι ντόπιοι, μπορούν να διαπιστώσουν. Επειδή έχει εκδοθεί μια απόφαση 80 σελ. η υπ' αριθ. 47/2018 ΣτΕ, από τις οποίες οι 30 έχουν συμπληρωθεί με το ισχύον νομικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε συνδυασμό με την νομοθεσία / θεσμικό πλαίσιο για τις περιοχές του δικτύου Natura, ειδικότερα ως προς τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας, ήταν αναγκαίο, για την αποτίμηση της ανωτέρω απόφασης και στα πλαίσια του αναγκαίου και αποτελεσματικού δημοσίου ελέγχου της δικαστικής εξουσίας στην Ελλάδα, να αναδείξουμε αρχικά (στη προηγούμενη δημοσίευση) το "οικονομικό κίνητρο", δηλαδή τη μεταφορά μεγάλων χρηματικών πόρων στους πρώην κύριους του έργου και εν συνεχεία, σε αυτή την ανάρτηση, το ισχύον νομικό πλαίσιο με αναφορές στην πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκτενής παραπομπή στη νομοθεσία και τα πραγματικά περιστατικά κρίνουμε ότι είναι απολύτως αναγκαία για να γίνει σε όλους όσους ενδιαφέρονται σχετικά, κατανοητό εάν εν προκειμένω έλαβε χώρα κακοδικία σκόπιμη ή μη.

Επειδή θα πρέπει να τεκμηριώνονται απολύτως οι τυχόν αιτιάσεις επί δικαστικών αποφάσεων εν γένει, ειδάλλως θα ξεπέσουμε σε αστήρικτες υποθέσεις και συκοφαντικούς ισχυρισμούς, πράγμα που δεν επιτρέπεται να μας χαρακτηρίζει και δεν, θα πρέπει να αναγνωστεί στο σύνολο της η παρούσα δημοσίευση. Δεν επιθυμούμε να σας τροφοδοτήσουμε με εύπεμπτα δημοσιεύματα. Και αυτά χρειάζονται βέβαια. Όλοι τα επιζητούμε, αλλά εδώ η περίπτωση αλλάζει.

Το θέμα με λίγες λέξεις έχει ως εξής: Ο Δήμος Καρύστου προορίζεται να μετατραπεί πλήρως σε ενεργειακό κέντρο ΑΠΕ ενώ ταυτόχρονα το μεγαλύτερο μέρος του είναι προστατευόμενη περιοχή της φύσης βάσει της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας που δεν επιτρέπει την υλοποίηση σχεδίων και έργων εάν δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι τα σχέδια ή τα έργα αυτά, εκτιμώμενα από κοινού με άλλα συναφή ή όχι έργα ή δραστηριότητες, θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ακεραιότητα της περιοχής, δηλαδή στην δυνατότητα της να εξυπηρετήσει τους οικολογικούς σκοπούς για τους οποίους αυτή η περιοχή εντάχθηκε στο δίκτυο Νatura. Προς τούτο εκμισθώνονται εταιρίες περιβαλλοντικών μελετών για να συντάξουν τις προβλεπόμενες μελέτες με την εντολή (ή την αυτονόητη υποχρέωση) οι μελέτες αυτές να καταλήξουν στη τελική διαπίστωση (τελικά συμπεράσματα) ότι το κάθε νέο project αιολικών από κοινού εξεταζόμενο με τα ήδη κατασκευασμένα, αδειοδοτημένα ή σχεδιαζόμενα, ομοειδή ή μη, δεν θίγουν ή δεν θα θίξουν την (οικολογική) ακεραιότητα της περιοχής. Ειδάλλως τα έργα αυτά δεν θα τύχουν αδειοδότησης. Επειδή δεν χωρεί επίκληση επιτακτικών λόγων σημαντικού δημόσιου συμφέροντος για τα αιολικά, ώστε η αδειοδότηση να γίνει με την παρ. 4 του άρθρου 6 της Οδηγίας 92/42/43 όπως έχει μεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο, όπως καταλαβαίνεται το μαύρο πρέπει πρώτα να "γκριζάρει" και μετά να "ασπρίσει" κάπως, με τα λεγόμενα "μέτρα μετριασμού επιπτώσεων" αυτά που προωθούνται αυτή τη περίοδο με τα συστήματα εκφοβισμού των πουλιών με τα μεγάφωνα, βλ. προηγούμενες αναρτήσεις μας. Αγαπητοί αναγνώστες ο πολιτισμός μας έχει φτάσει στο έσχατο σημείο υποβιβασμού με την επιβολή τεχνοοικοφασιστικών μεθόδων στην άγρια φύση. Αντισταθείτε και διαφυλάξτε τις περιοχές των παπούδων σας. Ο τόπος σας, οι τόποι όλων μας και ιδιαίτερα αυτός ο τόπος που λέγεται "άγρια φύση μέσα μας" δεν ανήκει στις πολυεθνικές και την ολιγαρχία.  

Είναι ειδολογικό το ζήτημα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΛΕΓΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ 

___________________

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ, Η ΤΕΛΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στις 29 Νοεμβρίου 2011 το σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος για την Προστασία του Περιβάλλοντος της Νότιας Καρυστίας, Σ.Π.ΠΕ.Ν.Κ.», που εδρεύει στον Δήµο Καρύστου Ν. Ευβοίας και τρείς πολίτες προσέφυγαν στο ΣτΕ κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και των οκτώ θυγατρικών εταιριών του τότε επενδυτικού σχήματος (DAMCO ENERGY - Διεθνής κατασκευαστική ΑΤ.Τ.Ν.Ε - ENEL GREEN POWER INTERNATIONAL BV) υποβάλλοντας αίτηση για την ακύρωση της υπ’ αριθ. οικ. 203611/21.9.2011 απόφασης (και ΑΕΠΟ εφεξής), όπως και κάθε άλλης σχετικής πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης, και των αδειών εγκατάστασης των αιολικών. Με την υπ' αριθ. 201744/13.9.2012 ΑΕΠΟ είχε τροποποιηθεί η αρχική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ως προς την προσθήκη μιας ανεµογεννήτριας και την επέκταση (ονομαστικής) ισχύος του έργου στη θέση «Ανατολή» κατά 2,3 ΜW, µε αποτέλεσμα την αύξηση του συνολικού αριθµού των Α/Γ από 73, τις οποίες προέβλεπε η προσβαλλόμενη απόφαση, σε 74 και της συνολικής ισχύος του έργου από 167,9 MW σε 170,2 ΜW. Με την υπ' αριθ. οικ. 170735/30.9.2013 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η ΑΕΠΟ τροποποιήθηκε περαιτέρω «ως προς τη μεταβολή του επιπέδου τάσης των υπόγειων καλωδίων Μέσης Τάσης από 20/150 KV σε 30/150 KV και των Υποσταθμών Ανύψωσης Τάσης από 20/150 KV σε 30/150ΚV, για την προσαρμογή της ΑΕΠΟ με την οριστική προσφορά σύνδεσης του ΑΔΜΗΕ». Με την υπ’ αριθ. οικ 170945/20.2.2014 απόφαση ΥΠΕΚΑ, η ΑΕΠΟ τροποποιήθηκε και πάλι ως προς την αύξηση της ισχύος των αιολικών κατά 11,5 ΜW στη θέση «Πλατανιστός» με την προσθήκη 5 Α/Γ, αυξάνοντας τη συνολική ισχύ του έργου από 170,2 ΜW σε 181,7 MW και τις Α/Γ από 74 σε 79.Με προσωρινή διαταγή του Συμβουλίου της Επικρατείας, από 11 Αυγούστου 2007, διακόπηκαν οι εργασίες κατασκευής των οκτώ αιολικών σταθμών της εταιρίας ENEL GREEN POWER HELLAS A.E. https://www.enelgreenpower.com/en/media/press/d201706-enel-starts-construction-of-the-largest-wind-farm-in-greece.html στην ορεινή Καρυστία, μετά από υποβολή αίτησης αναστολής του ΣΠΠΕΝΚ, για την αποφυγή άμεσης και ανεπανόρθωτης βλάβης στα προστατευόμενα συστατικά στοιχεία της περιοχής. Η εν λόγω αίτηση συνοδευόταν από πραγματογνωμοσύνη τριών εμπειρογνωμόνων και τα συμπεράσματα της ήταν τα ακόλουθα:


"... α) Αποδεικνύεται η βεβαιότητα ανεπανόρθωτης βλάβης σε στοιχεία της βιοποικιλότητας που προκύπτει από τις εργασίες κατασκευής και τη λειτουργία τόσο μεγάλου αριθμού ανεμογεννητριών στις συγκεκριμένες προτεινόμενες περιοχές ανάπτυξης του έργου (σε περιοχές κοντά στους δυνητικούς "πυρήνες προστασίας" των περιοχών ΖΕΠ/ΕΖΔ της Natura 2000 της Όχης και γύρω περιοχής). β) Το εκτεταμένο μέγεθος και η έκταση του έργου δεν παρέχει τη δυνατότητα ομαλής απεγκατάστασης των Α/Γ και απομάκρυνσης του απαραίτητου για τη λειτουργίες τους εξοπλισμού. Θα παραμείνει ένα πυκνό δίκτυο οδοποιίας, εκτεταμένες περιοχές εκβραχισμών, καθώς και άλλα σφοδρά αποτυπώματα αλλαγών που κατακερματίζουν τους φυσικούς γεωλογικούς σχηματισμούς καθώς και την φυσική ακεραιότητα των οικοσυστημάτων (αλλαγές στην αναγέννηση βλάστησης, υποβάθμιση εδάφους, επιπτώσεις στην υδρογραφία από τους δρόμους και τις αλλαγές στις διεργασίες διάβρωσης-απόθεσης, κ.α.). γ) Στις επιμέρους ΜΠΕ (και ΕΟΑ), δεν έχουν εκτιμηθεί και αξιολογηθεί επαρκώς οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην πανίδα, χλωρίδα και τους φυσικούς οικοτόπους (τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του έργου). Οι μελέτες επιβεβαιώνουν το υψηλό ενδιαφέρον για την βιοποικιλότητα στις περιοχές όπου προτείνεται να γίνει το έργο (βλ. Παππάς 2014 και Παπασωτηρίου 2012). Τα μέτρα αποκατάστασης και αντιστάθμισης των επιπτώσεων αυτών δεν πιστεύουμε ότι επαρκούν. Η περιοχή που καλύπτει το συγκεκριμένο έργο είναι πολύ μεγάλη και ποικιλόμορφη και η έρευνα/απογραφή/ερμηνεία της χλωρίδας, πανίδας και οικοτόπων θα χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για να εξεταστούν με ακρίβεια και υψηλή βεβαιότητα οι πολλαπλές πιέσεις και επιπτώσεις που επιβάλει το έργο. Τα προστατευόμενα είδη αρπακτικών πτηνών προφανώς δεν απειλούνται μόνο από της πιθανότητα θανάτωσης από προσκρούσεις με τις Α/Γ ή τα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος. Η όχληση, ο κατακερματισμός ενδιαιτημάτων και αλλαγές στις περιοχές τροφοληψίας (θέα προς τις περιοχές τροφοληψίας κ.α.) επίσης θα επιβαρύνουν τους πληθυσμούς σημαντικά. Υπάρχει πολύ υψηλό ρίσκο εξάλειψης του πληθυσμού του σπιζαετού λόγο αυτού του έργου. Σημειώνεται ότι το έργο περιλαμβάνει υπέργειο και όχι υπόγειο Δίκτυο Υψηλής Τάσης 150 kV μήκους 23,3 χλμ., με τουλάχιστον 74 πυλώνες και τουλάχιστον 36 χιλιόμετρα νέας οδοποιίας καθώς και διαπλατύνσεις υφιστάμενων δρόμων. Εξάλλου, οι παραπάνω μελέτες (ΜΠΕ και ΕΟΑ) δεν έχουν ερευνήσει όσα, κατά την παρούσα μελέτη, θα έπρεπε να έχουν ερευνηθεί ... δ) Η εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον θα μπορούσε να χωροθετηθεί εκτός τέτοιων ευαίσθητων περιοχών (κορυφογραμμών νησιωτικών βουνών εντός περιοχών Natura 2000). Όπως αναπτύσσεται τώρα το έργο θίγει ανεπανόρθωτα τον χαρακτήρα και την ταυτότητα της προστατευόμενης περιοχής ZEΠ και ΕΖΔ, υποβαθμίζει τοπία σπάνιας φυσικής και πολιτισμικής ποικιλότητας και υψηλής προτεραιότητας για την διατήρηση της βιοποικιλότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Επειδή εκκρεμεί η ολοκλήρωση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος της ΕΠΜ για την διαχείριση και λειτουργία της προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 θα πρέπει να επανεξεταστεί (και να αλλάξει ριζικά) η χωροθέτηση του έργου."


Μετά την υπογραφή της προσωρινής διαταγής ο ΣΠΠΕΝΚ εξέδωσε δελτίο τύπου που κατέληγε στο ακόλουθο ρητορικό σχήμα: «Χαιρετίζουμε αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σαν ένα φως μέσα στο σκοτάδι και περιμένουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη με μόνο κριτήριο την τήρηση της νομιμότητας. Ο αγώνας συνεχίζεται...». Και ακολούθησε ο ορυμαγδός των πιέσεων ΕΥΘΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΤΕ δια του τύπου, με ΕΠΙΠΛΕΟΝ σκοπό την διαμόρφωση της κοινής γνώμης:

New Beast 23/08/2017:
«Το δικαστικό μπλόκο στο έργο στον Καφηρέα εκθέτει τη χώρα» με αναδημοσίευση και εδώ βεβαίως."Την ώρα, που το ζητούμενο για τη χώρα μας, την οικονομία της και τους πολίτες της παραμένει η προσέλκυση επενδύσεων, ώστε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να μπουν οι βάσεις για βιώσιμη και σε στέρεες βάσεις ανάπτυξη, κάποιοι επιμένουν να βάζουν εμπόδια, ακόμα και σε επενδύσεις ύψιστης σημασίας και μεγάλου βεληνεκούς. Η περίπτωση της επένδυσης της Enel στον Καφηρέα, στη Νότια Εύβοια, για τη δημιουργία αιολικού πάρκου, στην οποία έβαλε φρένο το Συμβούλιο της Επικρατείας, έχει προκαλέσει αλγεινή εντύπωση, όχι μόνο στον κλάδο των εν Ελλάδι επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στην αιολική ενέργεια, αλλά ακόμα και σε ανταγωνιστές του ιταλικού ενεργειακού κολοσσού. Μάλιστα, δεν πρόκειται απλά για μια προσωρινή διαταγή του ΣτΕ, υπέρ της προσφυγής ενός Συλλόγου για την Προστασία του Περιβάλλοντος της Νότιας Καρυστίας και τριών κατοίκων της Καρύστου, αλλά για το δικαστικό μπλόκο σε μια επένδυση, η οποία έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές άδειες, από 25(!) διαφορετικές δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και την υπουργική έγκριση, μέσω 27 σχετικών αποφάσεων του υπ. Ενέργειας. Πρόκειται για αποφάσεις, που ενέκριναν πλήρως τους περιβαλλοντικούς όρους για την κατασκευή και λειτουργία του έργου (σκεφτείτε μόνο ότι οι επενδυτές προσαρμόζονταν διαρκώς, επί 2,5 χρόνια, στις διαρκείς τροποποιήσεις, που επέβαλε το τοπικό Δασαρχείο, προκαλώντας αλλεπάλληλες καθυστερήσεις). Πρόκειται για απόφαση, που σταματά προσωρινά μια επένδυση, η οποία έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται, με την ιταλική εταιρεία να έχει ήδη καταβάλει τα χρήματα, που απαιτούνται, για την προμήθεια των ανεμογεννητριών. Επένδυση, που υλοποιείται, στηρίζοντας την ελληνική βιομηχανία, δεδομένου ότι η προμήθεια του - 43 χιλιομέτρων - υποθαλάσσιου καλωδίου ανατέθηκε σε θυγατρική της Ελληνικά Καλώδια, του ομίλου Στασινόπουλου. Επιπλέον, στηρίζει και την τοπική οικονομία, καθώς - από τα 300 εκατομμύρια ευρώ, που είναι το κόστος της επένδυσης - έργα 150 εκατομμυρίων έχουν ανατεθεί σε τοπικούς εργολάβους. Πολύ απλά, επί δύο χρόνια, στην κατασκευή του έργου θα δουλεύουν δεκάδες συνεργεία και πάνω από χίλια άτομα, με προφανή πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία της περιοχής, τόσο βραχυ-μεσοπρόθεσμα (δεδομένης της παρουσίας όλων αυτών των εργατών εκεί), όσο και μακροπρόθεσμα, καθώς - όπως προβλέπεται - στο Δήμο της περιοχής θα αποδίδεται το 3% του ετήσιου τζίρου του Πάρκου ... Η απόφαση αυτή εκθέτει τη χώρα μας ακόμα περισσότερο, δεδομένου ότι η Enel ήθελε να συνδυάσει την τελετή εγκαινίων με την επίσκεψη του Ιταλού πρωθυπουργού στην Ελλάδα, στις 15 Σεπτεμβρίου! Πώς, όμως, να γίνει αυτό, αφού η απόφαση του ΣτΕ θα ληφθεί τον Οκτώβριο και μέχρι τότε δεν μπορεί να συνεχιστεί καμία εργασία; «Μην επενδύετε στην Ελλάδα». Αυτό είναι το μήνυμα, που στέλνεται με την προσωρινή διαταγή του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου. Ποιος θα θελήσει να επενδύσει στη χώρα μας, όταν βλέπει ότι κινδυνεύει να τιναχθεί στον αέρα μία από τις μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις των τελευταίων ετών, η οποία - επαναλαμβάνουμε - έχει λάβει το σύνολο των απαιτούμενων εγκρίσεων; Πώς η οικονομία θα οδηγηθεί στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης, όταν τα δικαστήρια ικανοποιούν τα αιτήματα τοπικών μειοψηφιών, εκδίδοντας - με περισσή ευκολία - προσωρινές διαταγές, που βάζουν φρένο σε τόσο μεγάλα έργα; Πώς οι πολίτες, που μαστίζονται από την ανεργία, θα βρουν δουλειά; Πώς θα απεξαρτηθούμε σταδιακά από το λιγνίτη, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όταν αυτή είναι η αντιμετώπιση σε επενδύσεις; Όλα αυτά πρέπει να τα λάβει σοβαρά υπόψη της η Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία και θα δικάσει την αίτηση αναστολής, που έχει υποβάλει η ιταλική εταιρεία." (Οι εμφάσεις δικές μας).
 

"PRIME WEB",  ΦΕΚ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΣ: ΤΑΕΕΠΕ 1686/2010

Παναγούλης στο "Energypress.gr" στις 22-08-2017: «Ανησυχία στην αγορά αιολικών μετά το «μπλόκο» του ΣτΕ στο μεγάλο έργο της ENEL στον Καφηρέα» (Μήπως είναι αυτός ο εξαρχειώτης) που έγραφε άρθρα για "αιολικές Πτολεμαΐδες" στον Ζάρακα Λακωνίας;) Αναπαραγωγή χωρίς αναφορά στην πηγή (...Κοπελούζος-New Beast βλ. πιό πάνω, "δημοσιογραφία αλλά Παναγούλη".).
Φλαμπουράρης (Πρώην εργολάβος, βλ.
  «Πιτσιόρλας Φλαμπουράρης και οι ανεμογεννήτριες στους Μολάους» (Οι α/γ του Καραγκουλέ - Συνασπισμού, αυτές που έσπρωχναν στη ΔΕΗ με υψηλό τίμημα, όλες με αδρά επιδότηση κεφαλαίου από το ΕΠΑΝ) και "Ο κος Σταθάκης και οι ανεμογεννήτριες στον Ζάρακα Λακωνίας" )  
«Με αφορμή δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για μπλοκάρισμα των επενδύσεων, και συγκεκριμένα, της επένδυσης στο Ελληνικό και του project του Καφηρέα, διευκρινίζονται τα εξής: Σε ό,τι αφορά στο Ελληνικό προχωρά, αλλά οι διαδικασίες που απαιτούνται, σε συνδυασμό με την γραφειοκρατική λειτουργία, δεν μπορούν να «τρέξουν» την επένδυση πιο γρήγορα. Για το project στον Καφηρέα σημειώνεται πως το έργο έχει ξεκινήσει, με τη συνδρομή δεκάδων εκσκαφέων. Μετά από προσφυγή τριών κατοίκων και ενός οικολογικού φορέα όμως, οι εργασίες ανεστάλησαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης. Όπως καταλαβαίνετε ο πρωθυπουργός ή ο υπουργός Επικρατείας δεν μπορούν να παρέμβουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας.» (για να το λέει...)
Τέλλογλου στον ΣΚΑΙ (Ειδήσεις) και στην Καθημερινή: Η προστασία του μπούφου έχει «παγώσει» το αιολικό πάρκο στον Καφηρέα.
Καφηρέας: Πώς τρεις κάτοικοι «μπλοκάρουν» ένα έργο 300 εκατ. ευρώ.

Και το ΣτΕ δικαίωσε τους δήθεν αγανακτισμένους πάνω με την απόφαση 47/2018!  Όχι δεν ήταν ένα φως μέσα στο σκοτάδι! Ήταν "το στρίβειν" δια της διακοπής εργασιών. Παλαιά μέθοδος. Η αρχική πληροφόρηση ήρθε από τον ιστότοπο της ΜΚΟ "Νόμος και Φύση" (με πολλά προγράμματα στο ενεργητικό της), στην οποία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία η Κα Αντιπροέδρος (βλ. δημοσίευμα στο New Beast 23/08/2017 πιό πάνω) είναι μέλος της τριμελούς επιστημονικής επιτροπής και ο Κος Μενουδάκος επιστημονικός υπεύθυνος.
 
 Με την ευγενική χορηγία της ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ 
(Όλα νόμιμα βεβαίως ...) 

Φωτογραφία από το συνέδριο: "Εξελίξεις στον τομέα της Ενέργειας, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο",  Κιότο, ανεμογεννήτριες κλπ κλπ 

Δεύτερος από δεξιά, στη φωτογραφία δεξιά, είναι ο Κος Μενουδάκος επίτιμος Πρόεδρος του ΣτΕ και πρώην Πρόεδρος του Ε' Τμ., τρίτη η Κα Σακελαροπούλου Αντιπρόεδρος του ΣτΕ. Είναι από το Συνέδριο «Εξελίξεις στον τομέα της Ενέργειας, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο» που διοργάνωσε η «Ελληνική Εταιρεία Δικαίου του Περιβάλλοντος» (Πρόεδρος Σακ., Αντιπρόεδρος η Κα Σιούτη κλπ) και πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Στην φωτογραφία αριστερά, πρώτος από δεξιά, είναι ο Κος Φακίδης (ΠΠΣΠ, δηλ. Μαοϊκός, στο Πανεπιστήμιο; Έλα τώρα...) εκπρόσωπος ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ και στο κέντρο (στην φωτογραφία αριστερά) η κα Σιούτη, που έδωσε ρεσιτάλ με τις γνώσεις της για τις επιπτώσεις των α/γ στα πουλιά και δικηγόρος της EDF-EN Hellas στην υπόθεση με τα αιολικά στο Μπελεχέρι Δήμου Νιάτων με την οποία θα ασχοληθούμε σε άλλη δημοσίευση. Πάντως ο κ. Σπίρτζης ήταν όλα τα λεφτά όταν είπε δείχνοντας αιολικούς χάρτες: "Δεν υπάρχουν σημαντικά αιολικά δυναμικά στην Ελλάδα" και έπεσαν να τον φάνε.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟΝ ΤΩΝ ΗΛΩΝ - ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΑΓΑΠΗΤΟΙ-ΕΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΝΤΑΣΜΑ!

Στην από 10-7-2014 επιστολή της (εδώ) προς τον τότε υπουργό εξωτερικών για την υπόθεση / καταγγελία C(2014)4713 τελικό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε απορρίψει την αρχική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (για τους λόγους που αναφέρθηκαν εν συντομία στην ακριβώς προηγούμενη ανάρτηση), με αιτιάσεις για παράβαση του ενωσιακού περιβαλλοντικού δικαίου, ουσιαστικά προειδοποιώντας την Ελληνική Δημοκρατία για διαβίβαση επίσημου αιτήματος συμμόρφωσης με το δίκαιο της Ε.Ε. Με το υπ’ αριθ. οικ. 174822/11-09-2014 έγγραφο, δηλαδή χρονικά μετά την προειδοποιητική επιστολή επί παραβάσει, η αδειοδοτούσα αρχή ΥΠΕΚΑ (δηλαδή η αμαρτωλή ΕΥΠΕ), διαβίβασε στους φορείς γνωμοδότησης για έργα ΑΠΕ της κατηγορίας Α1 -βλ. ΥΑ οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ Β/45)- νέο φάκελο τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων των 8 αιολικών σταθμών κατά το άρθρο 6 περί της διαδικασίας τροποποίησης των ΑΕΠΟ και 19* περί των γνωμοδοτήσεων των εμπλεκόμενων φορέων και την δημόσια διαβούλευση του ν. 4014/2011. Βλ. κάτω την εν λόγω διάταξη, η διασφάλιση της έγκαιρης ενημέρωσης του ενδιαφερόμενου κοινού (για τη συμμετοχή του στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων μέσω της διατύπωσης γνώμης) είναι υποχρεωτική ... (Δέσμια αρμοδιότητα βλ. Πρεβεδούρου). Η υποχρέωση αυτή πηγάζει από τις διατάξεις της Σύμβασης Aarhous για την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στην λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στην δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα που έχει υπογραφεί από την Ελλάδα στις 25 Ιουνίου 1998 και κυρώθηκε με το νόμο 3422/12-12-2005 (ΦΕΚ Α 303/13.12.2005). Προβλέπεται και στην Οδηγία 2011/92/ΕΕ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, βλ. άρθρα 5-6 (γνωμοδοτήσεις, ενημέρωση, συμμετοχή κοινού), όπως  ισχύουν πλέον με τις τροποποιήσεις της οδηγίας 2014/52/ΕΕ της 16ης Απριλίου 2014 που ενσωματώθηκαν στην εθνική έννομη τάξη με την ΚΥΑ αριθμ. οικ. 1915/2-2-2018 (ΦΕΚ Β304): «Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 48963/2012 (Προδιαγραφές περιεχομένου ΑΕΠΟ, Β΄ 2703) ΚΥΑ, υπ’ αριθμ. 167563/2013 (Β΄ 964) ΚΥΑ και υπ’ αριθμ. 170225/2014 (Β΄ 135) Υ.Α., που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ ...».

*Άρθρο 19 ν. 4014/11
: Γνωμοδοτήσεις φορέων και δημόσια διαβούλευση περιβαλλοντικής αδειοδότησης. «1. Ως γνωμοδοτούντες φορείς ορίζονται: α) Οι δημόσιες αρχές της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. Η.Π. 11764/653/2006 (Β΄ 327). β) Η οικεία Περιφέρεια μέσω του Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη απόψεις που διατυπώνονται από τα όργανα των άρθρων 73, 76 και 178 του ν. 3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο του οικείου Δήμου, Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας του άρθρου 8 του ν. 3852/2010, το ενδιαφερόμενο κοινό και το κοινό. 2. Ως κοινό ορίζεται ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και οι φορείς (ενώσεις, οργανώσεις ή ομάδες αυτών) εκπροσώπησής τους. 3. Ως ενδιαφερόμενο κοινό ορίζεται το κοινό που θίγεται ή ενδέχεται να θιγεί ή του οποίου διακυβεύονται έννομα συμφέροντα από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. 4. Ως οικεία Περιφέρεια και Δήμος ορίζονται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης εντός των διοικητικών ορίων των οποίων πρόκειται να υλοποιηθεί το έργο ή η δραστηριότητα. Εάν το έργο ή η δραστηριότητα πραγματοποιείται σε πάνω από μία περιφέρεια τότε με κοινή απόφαση των Γενικών Γραμματέων των εμπλεκόμενων Περιφερειών ορίζεται μια ως επισπεύδουσα της όλης διαδικασίας. 5. Η έγκαιρη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού είναι υποχρεωτική, καθώς και η διασφάλιση της συμμετοχής του στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων μέσω της διατύπωσης γνώμης. 6. Η γνώμη των ανωτέρω γνωμοδοτούντων φορέων είναι αιτιολογημένη, διατυπώνεται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών σε τυποποιημένο έντυπο γνωμοδότησης και αναρτάται στο ΗΠΜ μέσω του οποίου καθίσταται διαθέσιμη στο κοινό. 7. Το κοινό δύναται να καταθέσει τη γνώμη του τόσο μέσω του οικείου Περιφερειακού ή και Δημοτικού Συμβουλίου όσο και απευθείας, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή. 8. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο, αναπαραγωγής και διανομής φακέλων και διοργάνωσης ενημερωτικών εκδηλώσεων. Η οικεία Περιφέρεια και ο Δήμος, μετά την παραλαβή του φακέλου, το θέτουν αμελλητί στη διάθεση του κοινού και των φορέων εκπροσώπησής του, προκειμένου να διατυπώσουν τη γνώμη τους. 9 ...».


Η Ειδική Μελέτη Οικολογικής Αξιολόγησης της ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ του έτους 2014

Πάνω είναι το εξώφυλλο της από Μάϊο του 2014 «Ειδικής Μελέτης Οικολογικής Αξιολόγησης για τα προστατευτέα στοιχεία της ΖΕΠ GR2420012 ... στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης 8 ΑΣΠΗΕ στην ΝΑ Εύβοια». Της μελέτης δηλαδή με τα εξειδικευμένα οικολογικά (ορνιθολογικά εν προκειμένω) στοιχεία που υποβλήθηκε ως ουσιαστικό συμπλήρωμα της μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για να διενεργηθεί η λεγόμενη διαδικασία δέουσας εκτίμησης των επιπτώσεων του άρθρου 10* του ν. 4014/11 (δηλαδή του άρθρου 6 παρ. 3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ). Αυτή η μελέτη φέρεται να διαβιβάστηκε στις 11-09-2014 στους δημόσιους φορείς του άρθρου 19 ν. 4014/11.
*Άρθρο 10 ν. 4014/11 «Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργα και δραστηριότητες σε περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000. 1. Στην περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura, η περιβαλλοντική αδειοδότηση διενεργείται με βάση τις σχετικές πρόνοιες των ειδικότερων προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων προστασίας. Σε περίπτωση ελλείψεως σχετικών προβλέψεων: α) για έργα κατηγορίας Β υποβάλλεται ειδική οικολογική αξιολόγηση στην αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 11 και β) για έργα κατηγορίας Α υποβάλλεται, ως τμήμα της ΜΠΕ, ειδική οικολογική αξιολόγηση στην αρμόδια, κατά περίπτωση, υπηρεσία, σύμφωνα με τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 11. 2. Η ειδική οικολογική αξιολόγηση και η ΜΠΕ, όπου αυτή απαιτείται, εστιάζει στις συνέπειες για την περιοχή βάσει των στόχων διατήρησής της. Η σημασία των επιπτώσεων προσδιορίζεται σε σχέση με τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στην προστατευόμενη περιοχή την οποία αφορά το έργο ή η δραστηριότητα, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τους στόχους διατήρησης της περιοχής. Βάσει των συμπερασμάτων της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης και της ΜΠΕ και εξαιρουμένης της περίπτωσης των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος, η αρμόδια αρχή συμφωνεί για το οικείο έργο ή δραστηριότητα μόνο αφού βεβαιωθεί ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα της συγκεκριμένης περιοχής. Ειδικότερα, η εξέταση πιθανών μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων και εναλλακτικών λύσεων μπορεί να επιτρέψει τη διαπίστωση ότι, βάσει τέτοιων λύσεων ή μέτρων, το έργο ή η δραστηριότητα δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα της περιοχής. Η ακεραιότητα μιας περιοχής αναφέρεται στις οικολογικές της λειτουργίες. Η απόφαση για το κατά πόσον παραβλάπτεται πρέπει να εστιάζεται και να περιορίζεται στους στόχους διατήρησης της περιοχής. Οι προδιαγραφές της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης και η διαδικασία δημοσιοποίησης ανάλογα με την κατηγορία ή υποκατηγορία του έργου ή της δραστηριότητας καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εντός τριών μηνών. 3. Για έργα ή δραστηριότητες της κατηγορίας Β, και εφόσον από την ειδική οικολογική αξιολόγηση προκύπτει ότι ενδέχεται να κινδυνεύει η ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, με απόφαση του Περιφερειάρχη, εκδίδει πρόσθετους όρους στις ΠΠΔ, προκειμένου να διασφαλίζει ότι δεν παραβλάπτεται η ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής. 4. Εάν, παρά τα αρνητικά συμπεράσματα της εκτίμησης των επιπτώσεων με βάση τη διαδικασία των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου και ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, ένα έργο ή δραστηριότητα πρέπει να πραγματοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος, περιλαμβανομένων λόγων κοινωνικής ή οικονομικής φύσεως, λαμβάνεται κάθε αναγκαίο αντισταθμιστικό μέτρο ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία της συνολικής συνοχής των περιοχών του δικτύου Natura 2000. Εντός δύο μηνών από την έκδοση ΑΕΠΟ του έργου ή της δραστηριότητας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν και τα αντισταθμιστικά μέτρα που ελήφθησαν. Όταν στη συγκεκριμένη περιοχή ευρίσκονται ένας τύπος φυσικού οικοτόπου προτεραιότητας ή ένα είδος προτεραιότητας, είναι δυνατόν να προβληθούν μόνον επιχειρήματα σχετικά με την υγεία ανθρώπων και τη δημόσια ασφάλεια ή σχετικά με θετικές συνέπειες πρωταρχικής σημασίας για το περιβάλλον ή, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, άλλοι επιτακτικοί λόγοι σημαντικού δημόσιου συμφέροντος. Η απόφαση σχετικά με το αν ένα έργο ή δραστηριότητα πρέπει να πραγματοποιηθεί για επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, λαμβάνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 5. Για κάθε έργο ή δραστηριότητα, το οποίο βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura αλλά όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά την εν λόγω περιοχή, καθ’ εαυτό ή από κοινού με άλλα έργα ή δραστηριότητες, εφαρμόζεται η διαδικασία του παρόντος άρθρου, μετά από αιτιολογημένη εντολή της αδειοδοτούσας αρχής, προκειμένου να εκτιμηθεί δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στην προστατευόμενη περιοχή. 6. Τα έργα και δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε περιοχές που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως ή εντός ορίων οικισμών νομίμως προϋφιστάμενων του 1923 ή εντός ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους ή σε οργανωμένους υποδοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων όπως ήδη χωροθετημένες βιομηχανικές περιοχές και ζώνες ή βιοτεχνικές περιοχές και πάρκα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.».    
Αντιπαραβάλλετε παρακαλώ τις διατάξεις πάνω, με αυτές του άρθρου 5 της KYA H.Π. 37338/1807/E.103/1-9-10 (ΦΕΚ 1495/B/6-9-10) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.» « ... Αρθρο 5 Μέτρα προστασίας και διατήρησης των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ) ... 1. ... 2. Κάθε σχέδιο ή πρόγραμμα που εμπίπτει στις διατάξεις της υπ. αριθ. 107017/2006 ΚΥΑ (B΄ 1225), μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση μιάς ΖΕΠ, το οποίο όμως είναι δυνατόν να την επηρεάζει σημαντικά, καθεαυτό ή από κοινού με άλλα σχέδια ή προγράμματα, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησης της εν λόγω ΖΕΠ. Βάσει των συμπερασμάτων της εκτίμησης των επιπτώσεων στην ΖΕΠ η αρμόδια αρχή συμφωνεί για την έγκριση του οικείου σχεδίου ή προγράμματος μόνον εφόσον δεν επέρχονται σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία και στην ακεραιότητα της ΖΕΠ. 3.1. Κάθε έργο ή δραστηριότητα, μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση μιάς ΖΕΠ, το οποίο όμως είναι δυνατόν να την επηρεάζει σημαντικά, καθεαυτό ή από κοινού με άλλα έργα ή δραστηριότητες, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησης της εν λόγω ΖΕΠ. 3.2 Για κάθε έργο ή δραστηριότητα για το οποίο προβλέπεται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 Ν. 1650/86, όπως ισχύουν, η εκτίμηση των επιπτώσεων στη ΖΕΠ γίνεται κατά την διαδικασία προκαταρκτικής εκτίμησης και αξιολόγησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου ή δραστηριότητας, κατά τις κείμενες διατάξεις, συνεκτιμώντας τα σχετικά ορνιθολογικά στοιχεία τα οποία υποχρεωτικά οφείλει να υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος. Βάσει των συμπερασμάτων της εκτίμησης των επιπτώσεων στην ΖΕΠ η αρμόδια αρχή συμφωνεί για την πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας μόνον εφόσον δεν επέρχονται σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία και στην ακεραιότητα της ΖΕΠ. 3.3. Εάν, παρά τα αρνητικά συμπεράσματα της εκτίμησης των επιπτώσεων και ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, ένα έργο ή δραστηριότητα πρέπει να πραγματοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς λόγους ουσιώδους δημοσίου συμφέροντος, περιλαμβανομένων λόγων κοινωνικής ή οικονομικής φύσεως, η αρμόδια αρχή λαμβάνει κάθε αναγκαίο αντισταθμιστικό μέτρο ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία της συνολικής συνοχής του δικτύου NATURA 2000.». (Με την ΚΥΑ Η.Π. 8353/276/Ε103/17-2-2012 (ΦΕΚ 415/Β/23-2-2012) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ....» (Β΄ 1495), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ», εισήχθησαν διατάξεις που νοθεύουν το σύστημα προστασίας των Ζωνών Ειδικής προστασίας με την εισαγωγή "οριζόντιων μέτρων" προστασίας των αιολικών σε βάρος της βιοποικιλότητας, δείτε εδώ εάν αναζητάτε περισσότερες πληροφορίες. Αντιπαραβάλετε εάν επιθυμείτε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4014/2011 και με αυτές του άρθρου 6 παρ. 3 και 4 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ: «1. ... 2. ... 3. Κάθε σχέδιο, μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση του τόπου, το οποίο όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, καθεαυτό ή από κοινού με άλλα σχέδια, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησής του. Βάσει των συμπερασμάτων της εκτίμησης των επιπτώσεων στον τόπο και εξαιρουμένης της περίπτωσης των διατάξεων της παραγράφου 4, οι αρμόδιες εθνικές αρχές συμφωνούν για το οικείο σχέδιο μόνον αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου περί του οποίου πρόκειται και, ενδεχομένως*, αφού εκφρασθεί πρώτα η δημόσια γνώμη. 4. Εάν, παρά τα αρνητικά συμπεράσματα της εκτίμησης των επιπτώσεων και ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, ένα σχέδιο πρέπει να πραγματοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, περιλαμβανομένων λόγων κοινωνικής ή οικονομικής φύσεως, το κράτος μέλος λαμβάνει κάθε αναγκαίο αντισταθμιστικό μέτρο ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία της συνολικής συνοχής του Natura 2000. Το κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τα αντισταθμιστικά μέτρα που έλαβε. Όταν ο τόπος περί του οποίου πρόκειται είναι τόπος όπου ευρίσκονται ένας τύπος φυσικού οικοτόπου προτεραιότητας ή/και ένα είδος προτεραιότητας, είναι δυνατόν να προβληθούν μόνον επιχειρήματα σχετικά με την υγεία ανθρώπων και τη δημόσια ασφάλεια ή σχετικά με θετικές συνέπειες πρωταρχικής σημασίας για το περιβάλλον, ή, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής, άλλοι επιτακτικοί σημαντικοί λόγοι σημαντικού δημοσίου συμφέροντος.». Σχετικά με το "ενδεχομένως" βλ. την πολύ σημαντική απόφαση ΔΕΕ (τμήμα μείζονος σύνθεσης) της 8ης Νοεμβρίου 2016 στην υπόθεση C‑243/15, με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής απόφασης δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Najvyšší súd Slovenskej republiky (Ανώτατο Δικαστήριο της Σλοβακικής Δημοκρατίας), στο πλαίσιο της δίκης Lesoochranárske zoskupenie VLK (Ένωση για την προστασία των δασών. Φυσικά καταφύγια για την προστασία του λύκου και της αρκούδας) κατά Obvodný úrad Trenčín (Περιφερειακή αρχή του Trenčín / Σλοβακία), παρισταμένης της Biely potok a.s. (Εκτροφεία θηραμάτων κλπ), βλ. και προτάσεις της Γενικής Εισαγγελέως του Court of Justice of the European Union, κας Juliane Kokott.

Βλ. κάτω παρουσίαση για την υπόθεση   LZ II και άλλες σχετικά πρόσφατες.
https://www.youtube.com/watch?v=uV4o6Wko7OQ

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣΠάνω η οιονεί επίδικος ΥΑ αδειοδότησης των αιολικών της ENEL (Πρώτες σελίδες με τα υπ' όψιν έγγραφα ενδιαφέροντος της πράξης)

Η ΜΗ ΣΥΝΝΟΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ENEL ΣΤΗΝ ΝΑ ΕΥΒΟΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΝΤΑΣΜΑ


ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Α. Η προειδοποιητική επιστολή της Κομισιόν απεστάλη στις 10-7-2014 και διαβιβάστηκε μετά από λίγες ημέρες στους εμπλεκόμενους στην αδειοδότηση των αιολικών της ENEL δημόσιους φορείς  της ελληνικής δημοκρατίας, με το υπ' αριθ. Η.Π. 34400/893/Ε104/14-7-2014 έγγραφο ΥΠΕΚΑ. Ο φάκελος όμως της ENEL / OIKOM ΕΠΕ με το αίτημα της τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων είχε υποβληθεί στην αδειοδοτούσα αρχή  με τα υπ' όψιν 28 και 29 αρχικά στις 14-5, 30-5 και συμπληρωματικά του στοιχεία υποβλήθηκαν στις 5-9-2014. Οι μελέτες ΕΟΑ για την ΖΕΠ και την ΕΖΔ (Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης) είχαν συμπληρωθεί από τον Μάϊο του 2014, επομένως δεν ήταν χρονικά δυνατόν να είχαν ληφθεί υπ' όψιν οι αιτιάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τις παραλείψεις της αρχικής ΜΠΕ / Ορνιθολογικής Μελέτης. Ο φάκελος της τροποποίησης της ΑΕΠΟ επομένως ήταν ελλιπής, βλ. στη συνέχεια. Β. Ο φάκελος τροποποίησης φέρεται να διαβιβάστηκε στις 11-09-2014 στους δημόσιους φορείς του άρθρου 19 ν. 4014/11. Εφόσον η υποβληθείσα μελέτη δεν ήταν επαρκής, πράγμα που αποδεικνύεται από τις μετέπειτα ενέργειες των ENEL / OIKOM ΕΠΕ,  η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έπρεπε να διακοπεί στο στάδιο των γνωμοδοτήσεων και της λεγόμενης δημόσιας διαβούλευσης. Πράγματι εάν ο κύριος του έργου έπρεπε να συμπληρώσει την ελλιπή μελέτη για να διασφαλίσει την αξιοπιστία του έναντι των αρχών και των ενδιαφερόμενων πολιτών /οργανώσεων, θα έπρεπε ο ίδιος να είχε ζητήσει την διακοπή της διαδικασίας και την ορθή επανάληψη της, όπως σε ανάλογη περίπτωση έπραξε ένας ανταγωνιστής του...
  

... Βεβαίως κατόπιν παρεμβάσεως του Συνηγόρου του πολίτη
Βλ. και εδώ σχετικά
Γ. Από το υπ' όψιν 68 της επίδικης Υ.Α. οικ. 50319/19-10-2016, τεκμαίρεται, ότι το μέλος του Δ.Σ. του ΣΠΠΕΝΚ  Α. Μ. έλαβε γνώση μόνον της από Μάιο του 2014 ΜΠΕ και των συνοδευτικών αυτής μελετών ΕΟΑ. Δ. Όπως προκύπτει από τα υπ' όψιν 69 και 70 της επίδικης ΥΑ, το δασαρχείο Αλιβερίου, κατ' αρχήν αρμόδιο για τις δασικές εκτάσεις στην περιοχή ευθύνης του, είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά για τις επεμβάσεις και ο κύριος του έργου αναγκάστηκε να υποβάλλει συμπληρωματικές μελέτες για τις περαιτέρω τροποποιήσεις στην  οδοποιία του έργου, οι οποίες εγκρίθηκαν τελικά από τις ιεραρχικά ανώτερες βαθμίδες των δασικών Υπηρεσιών.Πάνω το εξώφυλλο της από Απρίλιο του 2016 συμπληρωματικής μελέτης που είχε μεταμφιεστεί σε υπόμνημα επί της οδοποιίας. Υποβλήθηκε με το υπ' όψιν 69 της τελικής ΑΕΠΟ και διαβιβάστηκε για γνωμοδοτήσεις με το υπ' όψιν 70 της πράξης.

Ε. Όπως προκύπτει από τα με α.π. 10887/497/10-03-2015 και 27500/825/13-06-2016 της Δ/νσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους & Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ (υπ' όψιν 56 και 72 της ΥΑ) και το απαντητικό υπ' αριθ. 12148/371/22-9-2017 έγγραφο της, η αρμόδια υπηρεσία Διατήρησης για τις περιοχές Natura, γνωμοδότησε μόνον ως προς τις αιτηθείσες τροποποιήσεις (με το από 13-06-2016 σε σχέση με τις τροποποιήσεις της οδοποιίας), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4014/11 περί του περιεχομένου των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης παρ. 6*
 


Πάνω είναι το υπ' αριθ. 12148/371/22-9-2017 απαντητικό έγγραφο της αρμόδιας Αρχής διατήρησης φυσικού περιβάλλοντος ΥΠΕΝ

Το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 παρ. 6: «Ο φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τη μελέτη τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου ή της δραστηριότητας. Οι προδιαγραφές και το ειδικότερο περιεχόμενο των φακέλων τροποποίησης ΑΕΠΟ δύναται να εξειδικεύονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ενώ τα περιεχόμενα της μελέτης εμπεριέχουν τουλάχιστον: α) Την τεχνική περιγραφή του αδειοδοτημένου και προτεινόμενου τροποποιημένου έργου ή της δραστηριότητας, εστιάζοντας στις προτεινόμενες τροποποιήσεις και συνοδευόμενη από σχετικά τεχνικά σχέδια και τοπογραφικά διαγράμματα, με σαφή ένδειξη των προτεινόμενων τροποποιήσεων και του σκοπού της τροποποίησης. β) Τα στοιχεία περιγραφής της υφιστάμενης κατάστασης του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, μόνο σε σχέση με την αιτούμενη τροποποίηση του έργου ή της δραστηριότητας. γ) ... δ) Την εκτίμηση και αξιολόγηση ενδεχόμενων επιπτώσεων στο περιβάλλον που συνδέονται με την αιτούμενη τροποποίηση. ε) Την περιγραφή προτάσεων, όρων και μέτρων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων επιπτώσεων που συνδέονται με την αιτούμενη τροποποίηση, καθώς και το σχετικό με την τροποποίηση πρόγραμμα παρακολούθησης.».  Αυτές είναι οι σχετικές διατάξεις και αυτές  του άρθρου 3, παραρτήματος 5, της εφαρμοστικής ΚΥΑ οικ. 170225/27-1-2014: «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του υπουργού ΠΕΚΑ με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.», βλ. παρ. 5. Υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος: «Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται, αναλύονται και αξιολογούνται οι παράμετροι του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης, μόνο σε σχέση με την αιτούμενη τροποποίηση του έργου ή της δραστηριότητας και τα περιβαλλοντικά μέσα ... που αυτή επηρεάζει. Ο βαθμός ανάλυσης εξαρτάται από το είδος και το μέγεθος των τροποποιήσεων του έργου ή της δραστηριότητας καθώς και τις αναμενόμενες επιπτώσεις. 7. Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ... Η εκτίμηση και αξιολόγηση περιορίζεται στις άμεσες και στις έμμεσες σημαντικές επιπτώσεις από την προτεινόμενη τροποποίηση του έργου ή της δραστηριότητας και το βαθμό διαφοροποίησης τους με αυτές που έχουν εκτιμηθεί και αξιολογηθεί για το αρχικώς περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο έργο ή τη δραστηριότητα. Εξετάζεται επίσης το εάν διαφαίνεται πιθανότητα σημαντικής αθροιστικής ή συνεργιστικής δράσης μεταξύ νέων επιπτώσεων της τροποποίησης και αυτών του αρχικώς αδειοδοτημένου έργου ή δραστηριότητας, καθώς και άλλων έργων ή δραστηριοτήτων που ενδεχομένως εν τω μεταξύ υλοποιήθηκαν στη περιοχή. 8. Μέτρα αντιμετώπισης των ενδεχόμενων επιπτώσεων: Ομοίως, αυτά αφορούν στις προτεινόμενες τροποποιήσεις και μόνον. 11. Χάρτες και Σχέδια: Απεικονίζονται οι προτεινόμενες τροποποιήσεις καθώς και τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος στη περιοχή μελέτης των προτεινόμενων τροποποιήσεων.».

ΣΤ. Ως προς την "μελέτη φάντασμα" με την οποία τελικά αδειοδοτήθηκαν τα αιολικά της ENEL (η τελική ΑΕΠΟ συνοδεύεται αναπόσπαστα από αυτή τη μελέτη φαντομά), όπως προκύπτει από το υπ' όψιν 75 της ΑΕΠΟ, δηλώθηκε ότι: «Με το α.π. 220/WPΑP/AG/17-08-2016 έγγραφο της ENEL GREEN POWER ΗELLAS A.E. (Αιολικά Πάρκα Παλιόπυργος Α.Ε., Κερασιάς Α.Ε., Μύτικα Α.Ε., Πλάτανος Α.Ε., Μηλιάς Α.Ε., Σπηλιάς Α.Ε., Ανατολής- Πρίνιας Α.Ε., Καθάρας Α.Ε.) υποβλήθηκαν στην ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ συμπληρωματικά στοιχεία (τελικό τεύχος ΜΠΕ Τροπ. σε συμμόρφωση των ως άνω γνωμοδοτήσεων) επί της ΜΠΕ Τροπ. του αναφερόμενου στο θέμα έργου (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ 40365/18-08-2016)»!


Το διαβιβαστικό της μελέτης φάντασμα

ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ 

Η ανάγκη υποβολής της λεγόμενης "τελικής" ΜΠΕ και των συνοδευτικών αυτής μελετών ΕΟΑ, από Ιούλιο του 2016, δεν προέκυψε από την δήθεν συμμόρφωση της ENEL GREEN POWER HELLAS Α.Ε. με τις αναφερόμενες αορίστως "ως άνω γνωμοδοτήσεις" στο υπ' όψιν 75 της υπουργικής απόφασης με την οποία αδειοδοτήθηκαν περιβαλλοντικά τα αιολικά στην Κάρυστο. Για τις υπηρεσίες με αρμοδιότητα στον τομέα της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων το θέμα είχε λήξει με τις γνωμοδοτήσεις τους επί του λεγόμενου «Υπομνήματος σε συμμόρφωση με τις "παρατηρήσεις" (δηλαδή την αρνητική γνωμοδότηση υπ’ αριθμ. 1589/109660/11-12-2015 επί της μελέτης τροποποίησης του 2014) της (τέως) δασάρχου Αλιβερίου». Εξ άλλου στο δήθεν υπόμνημα επι της οδοποιίας, αναφέρονταν τα εξής στο Κεφάλαιο 3. Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων / 3.2 Φυσικό Περιβάλλον - Εκτίμηση επιπτώσεων με βάση το άρθρο 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ / 3.2.3 Ορνιθοπανίδα: «Δεδομένου του ότι οι δυνητικές επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα αποτελούν κρίσιμο στοιχείο αξιολόγησης στη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ενός έργου ΑΣΠΗΕ, στο πλαίσιο της ΜΠΕ (2010) είχε εκπονηθεί ιδιαίτερα αναλυτική Ειδική Ορνιθολογική Μελέτη, ενώ κατά τη διαδικασία της σύνταξης της Μελέτης Περιβάλλοντος για την Τροποποίηση της ΑΕΠΟ (2014) είχε συνταχθεί και εκτενής και αναλυτική Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ) για τη ΖΕΠ. Στο κείμενο της ΕΟΑ, περιλαμβάνεται αναλυτική αξιολόγηση με βάση το άρθρο 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (και δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων). Έτσι, συμπληρωματικά με το πλέον πρόσφατο κείμενο εκτενούς αξιολόγησης (ΕΟΑ για τη ΖΕΠ), παρακάτω παρατίθενται αυτούσια τα βασικά στοιχεία της αξιολόγησης της ΕΟΑ (συμπεράσματα), με τις απαραίτητες συμπληρώσεις/ αναφορές (με πλάγια γραφή)_ που σχετίζονται με τα νέα χαρακτηριστικά του έργου (παρούσα τροποποίηση): ... Εν κατακλείδι προκύπτουν τα εξής: Σύμφωνα με τα όλα τα παραπάνω (και κατόπιν των μέτρων που προτείνονται στην ενότητα 7.2 της ΕΟΑ) εκτιμάται ότι συνολικά η επίπτωση του έργου στα είδη, τη συνοχή και την ακεραιότητα της ΖΕΠ (αλλά και του Δικτύου Natura 2000 σε εθνικό επίπεδο) δεν κρίνεται σημαντική. Επιπλέον, δεν επέρχεται ουσιαστική μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε σχέση με αυτές που εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν στο περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο έργο καθώς και στη Μελέτη Τροποποίησης της ΑΕΠΟ.», βλ. σελ. 67 του λεγόμενου υπομνήματος και επίσης Κεφάλαιο 4. «Μέτρα αντιμετώπισης των ενδεχόμενων επιπτώσεων» ... «Διευκρινίζεται ότι κατόπιν της εκτίμησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων που πραγματοποιήθηκε στο Κεφ. 3 δεν προτείνονται ειδικότερα μέτρα προστασίας πέραν εκείνων που είχαν αναφερθεί στο τεύχος της Μελέτης Περιβάλλοντος (βλ. Κεφ. 9 της Μελέτης Περιβάλλοντος) που υπεβλήθη στην Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. Δεδομένου βέβαια της γνωμοδότησης που εκδόθηκε από το Τμήμα Βιοποικιλότητας & Προστατευόμενων Περιοχών (Α.Π. εξερχομένου: 10887/497, Α.Π. εισερχομένου: 46298/2072) κατά την φάση σύνταξης του παρόντος Υπομνήματος, ισχύουν συμπληρωματικά και οι όροι/ περιορισμοί που αναφέρονται στο εν λόγω έγγραφο.».Η ανάγκη υποβολής της λεγόμενης τελικής μελέτης (φάντασμα) κατακαλόκαιρο στις 17-08-2016(με τους δημόσιους υπαλλήλους σε άδειες), μιας μελέτης άνω των χιλίων σελίδων (αθροιστικά με τις συμπληρωματικές αυτής), που μάλλον την ανάγνωσαν μόνο αυτοί που την συμπλήρωσαν ή το πολύ και ο χειριστής του φακέλου στην ΔΙΠΑ (πολύ αμφιβάλλω ως προς το σύνολο της), προέκυψε από τα διαλαμβανόμενα στην προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής από 10-7-2014. Το έργο για την ενδιαφερόμενη εταιρεία έπρεπε να αδειοδοτηθεί χωρίς περαιτέρω κωλύματα για ευνόητους λόγους που συνδέονταν με τον άμεσο κίνδυνο της ανάκτησης των χορηγηθεισών χρηματικών προκαταβολών ύψους άνω των 60 εκ.. Δεν θα έπρεπε να ξανα-κολλήσει λόγω αμφισβητήσεων ως προς την επάρκεια των μελετών. Τις τελικές μελέτες δεν έπρεπε να τις δουν άλλα μάτια και ένας νέος κύκλος γνωμοδοτήσεων μπορεί να επιφύλασσε εκπλήξεις. Ο ΣΠΠΕΝΚ δεν είχε θεωρήσει νομικά σκόπιμο να προβάλλει αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της δήθεν δέουσας εκτίμησης της Enel Green Power Hellas Α.Ε. του έτους 2014 επειδή και αυτή ήταν αναξιόπιστη. Ανέμενε από το ΥΠΕΝ να ελάμβανε τελικώς υπ’ όψιν την προειδοποιητική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εφόσον είχαν προηγηθεί δύο συναντήσεις εργασίας το έτος 2015 με το επιτελείο του τότε αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος κατόπιν αιτήματος περιβαλλοντικών κ.ά. οργανώσεων και το υπουργείο Περιβάλλοντος είχε αποδεχθεί την διεξαγωγή άμεσου ελέγχου, με υπουργική εντολή, ως προς το βάσιμο ή μη του περιεχομένου των υποβληθεισών καταγγελιών σχετικά με τις αδειοδοτήσεις αιολικών στην Ευρυτανία, Λακωνία, Εύβοια, Κρήτη και Κυκλάδες, βλ. υπ’ αριθ. 1412/29-4-2015 ΥΠΑΠΕΝ υπόμνημα-αίτημα προς αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος και ενέργειας στην αμέσως προηγούμενη ανάρτηση. Το 2016 όμως είχαν αλλάξει τα πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μεταλλαχθεί σε νεοφιλελεύθερο κόμμα και τα είχε βρει με την κρατικοδίαιτη ολιγαρχία. Η παρέμβαση στην διαβούλευση θα ήταν οργανωμένη, πράγμα που φαίνεται ότι είχε γίνει γνωστό.

Η δήλωση παραδοχής των ENEL GREEN POWER HELLAS Α.Ε. / ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ στις από Ιούλιο 2016 υποβληθείσες προς ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ μελέτες ΕΟΑ (εντός πλαισίου έμφασης μάλιστα) για τα προστατευτέα στοιχεία της Ζώνης Ειδικής Προστασίας GR 2420012 και της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης GR 2420001 του δικτυου Νatura 2000, δήλωση που αφορούσε στην ΑΕΠΟ υπ’ αριθ. 203611/21-09-2011 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: 4Α8Η0-8ΑΙ) και την από Αύγουστο του 2010 ΜΠΕ της "Damco Energy A.E-Διεθνής Κατασκευαστική ΑΤΤΝΕ" /ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ, ΑΕΠΟ που χορηγήθηκε χωρίς να συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις  (εφόσον όπως διαπίστωσε και η αρμόδια Δ/νση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν μπορούσε να θεωρηθεί ότι η ΜΠΕ / ΕΟΜ του έτους 2010 πληρούσε τις αντικειμενικές προϋποθέσεις ώστε να θεωρηθεί ότι προέβαινε σε δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ: «επειδή δεν διατύπωνε πλήρεις ακριβείς και οριστικές διαπιστώσεις και συμπεράσματα ικανά να μην καταλείπουν οποιαδήποτε εύλογη επιστημονικής φύσεως αμφιβολία όσον αφορά τις επιπτώσεις των σχεδιαζόμενων εργασιών στην οικεία περιοχή Natura 2000»),  είχε ως εξής: «Θα πρέπει εδώ να αναφερθεί, ότι η παρούσα μελέτη (ΕΟΑ για τη ΖΕΠ, 2016) σε σχέση με την παλαιότερη Ειδική Ορνιθολογική Μελέτη (2010):   α) είναι προσαρμοσμένη στον τελικό σχεδιασμό του έργου και στο πλέον πρόσφατο θεσμικό πλαίσιο αξιολόγησης επιπτώσεων (Ν. 4014/2011 και σχετικές προδιαγραφές για εκπόνηση ΕΟΑ οι οποίες ουσιαστικά αφορούν την αξιολόγηση με βάση τη δέουσα εκτίμηση του άρθρου 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.»,

(Παρατήρηση του συντάκτη της παρούσης: Δηλαδή και η ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ συμφώνησε τελικά ότι η Ειδική Ορνιθολογική Μελέτη του έτους 2010 δεν συνιστούσε την βάση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων κατά την έννοια της δέουσας εκτίμησης του άρθρου 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Αυτό δεν συνιστά παραδοχή ότι η φερόμενη εκτίμηση επιπτώσεων με βάση το άρθρο 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην ενότητα 7.3 της ΜΠΕ 2010 ήταν προσχηματική, η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης διεκπεραιωτικού τύπου και η περιβαλλοντική δήλωση του βαθμού σημαντικότητας των επιπτώσεων ανακριβής ή/και αναληθής;).  


β) «ενσωματώνει σημαντικά αποτελέσματα της πρόσφατης μελέτης της Εποπτείας («Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων της Ελλάδας») που είχε προκηρυχθεί από το ΥΠΕΚΑ και ολοκληρώθηκε πρόσφατα (12/2015 κατατέθηκαν τα παραδοτέα από τους αναδόχους των επιμέρους θεματικών μελετών). Από αυτές τις μελέτες έχουν προκύψει σημαντικά δεδομένα για τις ΖΕΠ και τα είδη (επικαιροποιημένα τυποποιημένα έντυπα δεδομένων, Ευνοϊκές Τιμές Αναφοράς ‐ ΕΤΑ, Στόχοι Διατήρησης ανά ΖΕΠ, κρίσιμα ενδιαιτήματα, αναφορές ανά είδος από την Εθνική Αναφορά για την κατάσταση των πτηνών με βάση το άρθρο 12 της οδηγίας 2009/147/ΕΚ) τα οποία λαμβάνονται υπόψη στην παρούσα μελέτη. Να σημειωθεί ότι τα δεδομένα/ παραδοτέα αυτά (τα οποία είχαν δημοσιοποιηθεί για διαβούλευση) δεν είναι οριστικά (αφού εκκρεμεί η ολοκλήρωση της αξιολόγησης τους από την αρμόδια αρχή), αλλά κρίνεται ότι είναι αρκετά ώριμα για να ληφθούν υπόψη στην παρούσα μελέτη, γ) ενσωματώνει τα δεδομένα νεότερων και εκτενών καταγραφών που διενεργήθηκαν κατά το 2013 και κυρίως το 2014. Πιο συγκεκριμένα, ένας έλεγχος βασικών στοιχείων ορνιθοπανίδας για την περιοχή μελέτης διενεργήθηκε κατά την άνοιξη του 2013 (με διαδρομές εντός αυτής και έλεγχο σημαντικών θέσεων παλαιότερης παρουσίας σημαντικών ειδών). Κατά το 2014, αποφασίστηκε και η υλοποίηση 3 ειδικών μελετών: 1) η εκπόνηση εκτενούς έρευνας γραμμικών διατομών (line transects) στις τελικές θέσεις εγκατάστασης των Α/Γ για την αποτύπωση της σύνθεσης και αφθονίας των στρουθιόμορφων ειδών, 2) η αποτύπωση του καθεστώτος παρουσίας του Σπιζαετού σε όλο το εύρος της ΖΕΠ και 3) η αποτύπωση του καθεστώτος παρουσίας του Μπούφου σε όλο το εύρος της ΖΕΠ. Ειδικά οι 2 τελευταίες οριζόντιες μελέτες για Μπούφο και Σπιζαετό (σε όλο το εύρος της ΖΕΠ) συνεισφέρουν στην εξειδίκευση του τρόπου εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων (πχ. συστήματα αποτροπής προσκρούσεων, ευαίσθητες περίοδοι για την κατασκευή κλπ.), ενώ αποτελούν και μελέτες βάσης (με τη λήψη και πιο πρόσφατων δεδομένων) για σύγκριση κατά τη μελλοντική παρακολούθηση (κατά τη φάση λειτουργίας). Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το ότι οι 2 μελέτες αυτές (οριζόντιες, σε επίπεδο ΖΕΠ για τα 2 σημαντικά είδη χαρακτηρισμού) παρέχουν δεδομένα και για την επαρκέστερη δέουσα εκτίμηση των σωρευτικών/ συνεργιστικών επιπτώσεων σε επίπεδο ΖΕΠ (σε σχέση και με τους στόχους διατήρησης αυτής) από το σύνολο των έργων εντός αυτής.». Αυτή η δήλωση των ENEL / OIKOM ΕΠΕ υπάρχει αυτούσια και στο σκεπτικό της απ. 47/2018 ΣτΕ. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, γιατί το ΣτΕ  γνώριζε ότι κατά τον κύριο του έργου και τους εργολήπτες των μελετών που συνοδεύουν την τελική αδειοδότηση, η "επικαιροποιημένη δέουσα εκτίμηση" για το συνολικό έργο έγινε μόνον στα πλαίσια με τις λεγόμενες τελικές μελέτες, δηλαδή αυτές που ευσχήμως χαρακτηρίσαμε ως μελέτες φάντασμα.

Τελικά συμπεράσματα κατόπιν της ανωτέρω τεκμηρίωσης

1) Με το α.π. 220/WPΑP/AG/17-08-2016 έγγραφο της ENEL GREEN POWER ΗELLAS A.E. (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ 40365/18-08-2016) υποβλήθηκε στην ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ το λεγόμενο "τελικό" τεύχος της ΜΠΕ με αντικείμενο την: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 203611/21-09-2011 ΚΥΑ ΕΠΟ της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. οικ. 201744/13-09-2012, οικ. 170735/23-09-2013 και οικ. 170945/20-02-2014 Υ.Α. του έργου ... ».
 
2) Η "Τεχνική έκθεση" της ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ, με τα φερόμενα "επικαιροποιημένα" στοιχεία παρουσίας / καταγραφής κρίσιμων ενδιαιτημάτων του είδους Eagle Owl (Bubo-bubo-Μπούφος) είχε συμπληρωθεί από τον Ιούλιο του 2014, όπως και τα επικαιροποιημένα στοιχεία για το είδος Hieraaetus fasciatus (Σπιζαετός). Επομένως τα ορνιθολογικά στοιχεία που εμπεριέχονταν στις δύο αυτές μελέτες ήταν γνωστά όχι μόνο πριν διαβιβαστεί, με το υπ’ αριθ. οικ. 174822/11-09-2014 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, ο ελλιπής κατά ουσιώδη στοιχεία του φάκελος ΜΠΕ της ENEL GREEN POWER HELLAS Α.Ε. (πρώην DAMCO κλπ) για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ των 8 Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ονομαστικής ισχύος 167,9MW) στις γνωμοδοτούσες υπηρεσίες για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α1  και το ενδιαφερόμενο κοινό / περιβαλλοντικές οργανώσεις, αλλά και πριν την υποβολή του λεγόμενου "υπομνήματος"  που υποβλήθηκε με το υπ' όψιν 69 της τελικής ΑΕΠΟ (στις 27-04-2016 και 12-05-2016) και διαβιβάστηκε για γνωμοδοτήσεις με το υπ' όψιν 70 της πράξης στις 6-05-2016). Μόλις παρελήφθησαν οι περιπόθητες θετικές "υπό όρους" γνωμοδοτήσεις, τότε οι ENEL / OIKOM ΕΠΕ μπορούσαν να αλλάξουν "μέρα μεσημέρι"  την ΜΠΕ και ΕΟΑ  2014 με αυτές του έτους 2016! Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η μελέτες Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης συνιστούν την βάση για να εκτιμηθούν με ακρίβεια οι επιπτώσεις στην άγρια ορνιθοπανίδα και τους φυσικούς οικοτόπους/είδη επειδή πρέπει να διαφυλαχθεί η οικολογική ακεραιότητα του τόπου για τον οποίο πρόκειται. Η οδηγία 92/43, και ιδίως το άρθρο 6, παράγραφοι 3 και 4, αυτής, έχει την έννοια ότι απαγορεύει την υλοποίηση έργου ή σχεδίου εκτροπής ύδατος μη άμεσα συνδεόμενου ή αναγκαίου για τη διατήρηση ΖΕΠ, πλην όμως δυνάμενου να επηρεάσει σημαντικά τη ΖΕΠ αυτή, ελλείψει στοιχείων ή αξιόπιστων και επικαιροποιημένων δεδομένων για την ορνιθοπανίδα της περιοχής αυτής, βλ. απόφαση ΔΕΕ (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 11ης Σεπτεμβρίου 2012 στην υπόθεση C-43/10, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας κλπ , κατά ΥΠΕΚΑ κλπ με αντικείμενο αίτηση εκδόσεως προδικαστικής απόφασης δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας (Ελλάδα).

3) Αφενός υπεβλήθη ελλιπής φάκελος από τον κύριο του έργου με τα υπ' όψιν 29 της τελικής ΑΕΠΟ, για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ υπ’ αριθ. 203611/21-09-2011 όπως ίσχυε με σειρά προηγούμενων τροποποιήσεων, αφετέρου δεν προκύπτει να είχε τεθεί υπ’ όψιν των υπηρεσιών ΥΠΕΝ με αρμοδιότητα στην διατήρηση των περιοχών του δικτύου Natura, δηλαδή την Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ και την Διεύθυνση Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων (και κυρίως ενώπιον του ενδιαφερόμενου κοινού), η λεγόμενη "τελική" περιβαλλοντική μελέτη που υπεβλήθη δια του υπ’ αριθ. 220/WPΑP/AG/17-08-2016 εγγράφου της ENEL GREEN POWER ΗELLAS A.E. (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ 40365/18-08-2016), με τα (φερόμενα) ουσιώδη/απαιτούμενα οικολογικά στοιχεία και τις αξιολογήσεις - περιβαλλοντικές δηλώσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας (τεύχη μελετών ΕΟΑ, χάρτες, τεχνικές εξειδικευμένες εκθέσεις για τα χειρόπτερα και τα είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ GR2420012 Hieraaetus fasciatus και Eagle Owl κλπ), ώστε να λάβουν χώρα οι κατάλληλες αξιολογήσεις / εκτιμήσεις του συστήματος ελέγχου της οδηγίας για τους οικοτόπους. Οι γνωμοδοτήσεις και οι παρατηρήσεις, συμφωνίες ή αντιρρήσεις των πολιτών και περιβαλλοντικών οργανώσεων, διαμορφώνουν τη βάση επί της οποίας η αρμόδια αρχή αποφασίζει αν θα εκδώσει οποιαδήποτε απόφαση, καθώς και το περιεχόμενο της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και τη σχετική αιτιολόγηση. Το αδιαμφισβήτητο γεγονός της απόκρυψης της τελικής μελέτης προκύπτει ευθέως από τα υπ' όψιν της τελικής ΥΑ και το επιβεβαίωσε εκτός από την Δ/νση Βιοποικιλότητας ΥΠΕΝ και η Γενική Δ/νση Δασών ΥΠΕΝ.
 
Και η επιβεβαίωση από την Γεν. Δ/νση Δασών (με αρμοδιότητα στον τομέα της διατἠρησης των περιοχών Natura), ότι δεν έλαβε γνώση της ΜΠΕ και των μελετών ΕΟΑ που συνοδεύουν την ΥΑ αδειοδότησης των αιολικών της ENELΗ επιβεβαίωση της μη δημοσίευσης και μη γνωμοδότησης των συναρμόδιων υπηρεσιών επί της τελικής μελέτης που συνοδεύει την ΥΑ αριθ. οικ. 50319/19-10- 2016 από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 
Αυτή η σκόπιμη ενέργεια, κατά την γνώμη του συντάκτη της παρούσης, συνιστά παράβαση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ της 13ης Δεκεμβρίου 2011 και προσβολή των δικαιωμάτων τα οποία μια περιβαλλοντική οργάνωση όπως ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας αντλεί από το άρθρο 6, παράγραφος 3, της οδηγίας 92/43, σε συνδυασμό με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, της Σύμβασης του Άαρχους, για την αποτροπή των ιδιαίτερων προσβολών της ακεραιότητας των προστατευόμενων, δυνάμει της οδηγίας αυτής, τόπων (και των αντίστοιχων εθνικών διατάξεων) και είχαν εφαρμογή οι διατάξεις της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 9269/470/2007 - ΦΕΚ 286 Β΄/ 02.03.2007 που ενσωμάτωσε τις διατάξεις των άρθρων 3 (παρ. 7) και 4 (παρ. 4) της Οδηγίας 2003/35/ΕΚ , όσον αφορά τα μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, βλ. απόφαση ΔΕΕ μείζονος σύνθεσης της 8ης Νοεμβρίου 2016, βλ. προδικαστική παραπομπή Lesoochranárske zoskupenie VLK κατά Obvodný úrad Trenčín, στην υπόθεση C-243/159 (LZ II), αλλά και παράβαση του άρθρου 19 ν. 4014/11 που προβλέπει στην παρ. 5: «Η έγκαιρη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού είναι υποχρεωτική, καθώς και η διασφάλιση της συμμετοχής του στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων μέσω της διατύπωσης γνώμης.».

«Στην υπόθεση LZ II, το ΔΕΕ επιβεβαίωσε ότι το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 της σύμβασης του Aarhus – και, επομένως, του άρθρου 9 παράγραφος 2 περί προσφυγής στη δικαιοσύνη – είναι ευρύτερο από το πεδίο της Οδηγίας 2011/92/ΕΕ όπως ισχύει. Εξάλλου ο σκοπός τον οποίο επιδιώκει το άρθρο 11 της οδηγίας 2011/92 δεν έγκειται μόνο στη διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής προσβάσεως του προσφεύγοντος στη δικαιοσύνη, αλλά και στη διεξαγωγή του ελέγχου στο σύνολο της προσβαλλομένης αποφάσεως όσον αφορά την ουσιαστική ή διαδικαστική νομιμότητά της. Για την άσκηση προσφυγών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 9 παράγραφος 2* της σύμβασης του Aarhus, οι αναγνωρισμένες περιβαλλοντικές ΜΚΟ δεν περιορίζονται όσον αφορά τους νομικούς λόγους που μπορούν να προβάλλουν και έχουν το δικαίωμα να επικαλούνται οποιαδήποτε διάταξη της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, η δε έκταση του ελέγχου από εθνικό δικαστήριο δεν πρέπει να περιορίζεται στις ενστάσεις που έχουν ήδη προβληθεί εντός της προθεσμίας που ορίστηκε κατά τη διοικητική διαδικασία. Ωστόσο, τα δικαστήρια μπορούν να κρίνουν απαράδεκτους ισχυρισμούς που προβάλλονται καταχρηστικά ή κακόπιστα.», βλ. σκ. 80 και 81 στην απόφαση επί της υπόθεσης C-137/14«Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας - Παράβαση κράτους μέλους — Οδηγία 2011/92/ΕΕ — Εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον — Άρθρο 11 — Οδηγία 2010/75/ΕΕ — Βιομηχανικές εκπομπές (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) — Άρθρο 25 — Πρόσβαση στη δικαιοσύνη»  και προτάσεις Γενικού Εισαγγελέως  

*Άρθρο 9 ν. υπ' αριθ.  3422/13-12-2005 - Πρόσβαση στη δικαιοσύνη: «1 ... 2. Κάθε Μέρος, στο πλαίσιο της εθνικής του νομοθεσίας, εξασφαλίζει ότι το ενδιαφερόμενο κοινό: (α) το οποίο έχει επαρκές συμφέρον ή, εναλλακτικά, (β) το οποίο ισχυρίζεται προσβολή δικαιώματος, σε περίπτωση που η διοικητική δικονομία ενός Μέρους το απαιτεί ως προϋπόθεση, διαθέτει πρόσβαση σε διαδικασία επανεξέτασης ενώπιον δικαστηρίου ή/ και άλλου ανεξάρτητου και αμερόληπτου φορέα που καθορίζεται δια νόμου, προκειμένου να προσβάλει την ουσιαστική και τυπική νομιμότητα οποιασδήποτε απόφασης, πράξης ή παράλειψης που υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 6 και, όπου προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο και υπό την επιφύλαξη της κατωτέρω παραγράφου 3, άλλων σχετικών διατάξεων της παρούσας Σύμβασης. Τι είναι αυτό που συνιστά επαρκές συμφέρον και προσβολή δικαιώματος προσδιορίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εθνικού δικαίου και σύμφωνα με τον στόχο να παρέχεται στο ενδιαφερόμενο κοινό ευρεία πρόσβαση στη δικαιοσύνη εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, κρίνεται επαρκές για τον σκοπό της ανωτέρω υποπαραγράφου (α) το συμφέρον οποιουδήποτε μη κυβερνητικού οργανισμού ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5. Οι εν λόγω οργανισμοί θεωρείται επίσης ότι έχουν δικαιώματα που μπορούν να προσβληθούν για τον σκοπό της ανωτέρω υποπαραγράφου (β). Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου 2 δεν αποκλείουν τη δυνατότητα προκαταρκτικής διαδικασίας επανεξέτασης ενώπιον διοικητικής αρχής και δεν επηρεάζουν την απαίτηση να εξαντληθούν οι διαδικασίες διοικητικής επανεξέτασης πριν από την προσφυγή σε διαδικασίες δικαστικής επανεξέτασης, όπου υφίσταται η εν λόγω απαίτηση βάσει του εθνικού δικαίου.».

Εν πάση περιπτώσει έστω και με το υποβληθέν δικόγραφο πρόσθετων λόγων υπ' αριθ. 507/14-9-2017, επί της με αριθ. κατάθεσης Ε 8437/2011 αίτησης ακύρωσης του ΣΠΠΕΝΚ και των πολιτών μελών του Δ.Σ του συλλόγου, προβλήθηκε ως ακυρωτικός λόγος το αδιαμφισβήτητο γεγονός της μη γνωμοδότησης από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς επί της τελικής ΜΠΕ και της μη δημοσιοποίησης της, ως παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας έκδοσης των προσβαλλόμενων αποφάσεων - παράβαση του άρθρου 20, παρ. 1 του ν. 2690 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας όπως ισχύει) και του άρθρου 2, παρ. 3 και 4, του άρθρου 3, παρ. 2β και του άρθρου 19 του ν. 4014/2011 καθώς και της ΚΥΑ 1649/14-1-2014 (ΦΕΚ Β 45), «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.».


KAI TO Ε΄ΤΜ. ΣτΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 47/2018 ΠΩΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ;

C(2017)2616 final Ανακοίνωση της Επιτροπής της 28.4.2017 σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα: «Η πρώτη πτυχή του ελέγχου της ουσιαστικής νομιμότητας αφορά τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης. Αυτά συγκεντρώνονται από τη διοίκηση, τροποποιούνται ενδεχομένως κατά τη διάρκεια διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης και διαμορφώνουν τη βάση επί της οποίας η αρμόδια αρχή αποφασίζει αν θα εκδώσει οποιαδήποτε απόφαση ή θα αναλάβει οποιαδήποτε δράση, καθώς και το περιεχόμενο και τη σχετική αιτιολόγηση. Εάν τα πραγματικά περιστατικά είναι ελλιπή ή εσφαλμένα ή δεν ερμηνεύτηκαν με ορθό τρόπο, το σφάλμα έχει άμεση επίπτωση στην ποιότητα της εκδοθείσας διοικητικής απόφασης και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους στόχους του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ.». ... «Τα εθνικά δικαστήρια δεν υποχρεούνται κατά κανόνα να προβαίνουν σε συλλογή πληροφοριών ή να διενεργούν έρευνες αυτεπαγγέλτως. Ωστόσο, για την εξασφάλιση του αποτελεσματικού ελέγχου των επίμαχων αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων, πρέπει να εφαρμόζεται ένα ελάχιστο πρότυπο στην εξέταση των πραγματικών περιστατικών, ούτως ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα του προσφεύγοντος να ζητεί τη διεξαγωγή εξίσου αποτελεσματικού ελέγχου όσον αφορά και την εξέταση των πραγματικών περιστατικών. Εάν τα εθνικά δικαστήρια δεν μπορούσαν ποτέ να ελέγξουν τα πραγματικά περιστατικά στα οποία η διοίκηση στήριξε την απόφασή της, αυτό θα εμπόδιζε ευθύς εξαρχής τους προσφεύγοντες να υποβάλλουν κατά τρόπο αποτελεσματικό δυνητικά βάσιμη προσφυγή.».

Δείτε παρακαλώ και την γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ για τις κατευθύνσεις της ανακοίνωσης της Ευρ. Επιτροπής C(2017)2616 με την ανασκόπηση της ευρωπαϊκής νομολογίας «... Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι η συνέπεια της πρόσβασης στη δικαιοσύνη σε ολόκληρη την ΕΕ αποτελεί βασικό παράγοντα στήριξης της ενιαίας αγοράς και συνεπούς εφαρμογής των δικαιωμάτων που απορρέουν από το δίκαιο της ΕΕ και παρέχει την απαραίτητη σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου για τις αγορές και τους επενδυτές ... Για να έχει πραγματική επίδραση η ανακοίνωση, χρειάζεται να συμπληρωθεί από κατάρτιση και επιμόρφωση όλων των ενδιαφερομένων, σε επίπεδο κρατών μελών, και ιδίως του δικαστικού σώματος, των διοικητικών οργάνων προσφυγών και των πολιτών ...».

Παρακολουθούν την νομολογία ΔΕΕ οι Έλληνες Δικαστές; 

 
Συστήνομαι ως ένας ακαθορίστου ηλικίας σκεπτικιστής Bubo Bubo και διαμαρτύρομαι εντόνως κοι Δικαστές εαν δεν την παρακολουθείτε!


Αυτό που αναμενόταν να ελέγξει το ΣτΕ, ακόμη και αυτεπαγγέλτως, ήταν εάν η μελέτες που συνόδευαν την πληττόμενη ΑΕΠΟ είχαν τύχει δημοσιότητας και εάν είχαν επ' αυτών γνωμοδοτήσει οι εκ του νόμου και των εφαρμοστικών διατάξεων προβλεπόμενοι, δημόσιοι φορείς. Πράγμα που έπραξε κατόπιν του υπ' αριθ. 507/14-9-2017 δικογράφου πρόσθετων λόγων όπως θα δούμε στη συνέχεια. Το Δικαστήριο πάντως δεν παρέλειψε να τοποθετηθεί εξ αρχής ως προς τον τρόπο που θα πραγματοποιούσε τον δικαστικό έλεγχο και προεχόντως όσον αφορά στις λεγόμενες ενδοπεριβαλλοντικές σταθμίσεις, "βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους"!


 Υψηλές / ύψιστες προτεραιότητες λοιπόν!

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ47/2018 ΣτΕ
Η καλή (ή κακή) μέρα από το πρωί φαίνεται

47/2016 ΣτΕ σκ. 10. ... Σύμφωνα με την οδηγία 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (L.283), η οποία αποτέλεσε το πρώτο στάδιο για τη μελλοντική υιοθέτηση ενός πλήρους κανονιστικού πλαισίου για την ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η προώθηση των ανανεώσιµων πηγών στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής ... ».


Άνευ σχολίων
Εύστοχο πάντως

Μόνο που ψάξαμε αλλά δεν βρήκαμε τον υπερθετικό βαθμό στην ανωτέρω οδηγία που έχει πλέον καταργηθεί. (Της κας Μπιρμπίλη και αυτών που της το υπαγόρευσαν ήταν πάντως η αρχική ιδέα περί του "υψίστου¨ αξιοτ. κοι Δικαστές, βλ. και ν. 3851/10! Αρχικά μάλιστα ήταν έτσι η σχετική διάταξη: «Η προστασία του κλίματος μέσω της προώθησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. αποτελεί περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα υψίστης σημασίας για τη χώρα. Η προτεραιότητα αυτή λαμβάνεται καθοριστικά υπ’ όψιν σε περιπτώσεις στάθμισης με άλλες περιβαλλοντικές ή κοινωνικές παραμέτρους»).
Τελικά η διάταξη εισήχθη έτσι στον νόμο: «Η προστασία του κλίματος, μέσω της προώθησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., αποτελεί περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα υψίστης σημασίας για τη χώρα.», μόνο που η δυσαναλογία του μέσου (ανεμογεννήτριες) προς το σκοπό (αποτροπή κλιματικών αλλαγών), συνιστά άνευ αμφιβολίας υπέρβαση της αρχής της αναλογικότητας και η εγκόλπωση από το ανώτατο ακυρωτικό Δικαστήριο αυτής της υπέρβασης σε υποθέσεις προσβαλλόμενων εκτελεστών ατομικών διοικητικών πράξεων, κατά την γνώμη μας την οποία θα θέσουμε υπ' όψιν όλων πλέον, συνιστά υπέρβαση των ακραίων ορίων της διακριτικής ευχέρειας του δικαστηρίου, της ουσίας. Διότι μόνον ανόητοι (και εσείς κοι Δικαστές δεν είστε τέτοιοι, ούτε και μείς μάλλον) πιστεύουν ακόμη, ότι οι ανεμογεννήτριες, ως μέσο μετριασμού της λεγόμενης κλιματικής αλλαγής, θα σώσουν τον πλανήτη από την υπερθέρμανση, ενώ μάλιστα όλα δείχνουν ο πλανήτης μας ήδη αντιμετωπίζει διαφορετικές επιρροές και καταστάσεις, και σε κάθε περίπτωση θα δείξει. Γιατί κοι Δικαστές του Ε΄ Τμ. ΣτΕ οι αρνητικές συνέπειες της κατασκευής των αιολικών σταθμών διαλείπουσας ενέργειας στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, ιδίως στην Χώρα μας όπου οι εγκαταστάσεις αυτές χωροθετούνται αποκλειστικώς στις κορυφογραμμές, που δεν είναι ένας ανανεώσιμος πόρος ξέρετε, αλλά και στις τοπικές οικονομίες, είναι άμεσες και μη αναστρέψιμες βεβαίως, ενώ οι υποτιθέμενες θετικές συνέπειες των αιολικών στο κλίμα και στο περιβάλλον εν γένει δεν έχουν προσέτι επαληθευθεί βλ. Γερμανία, ενώ οι συγκεντρώσεις του διοξειδίου του άνθρακος στην ατμόσφαιρα αυξάνονται. Το σίγουρο πάντως είναι ότι η λεγόμενη "πράσινη" οικονομική μεγέθυνση αφορά κυρίως τις τράπεζες και άλλους κερδοσκόπους, τους κάθε λογής απατεώνες συμπεριλαμβανομένης της mafia, τους πολιτικούς (για το μαύρο χρήμα), τους οικονομικά φιλόδοξους μηχανικούς περιβάλλοντος και πολλές άλλες, καθ' όλα σεβαστές, επαγγελματικές ειδικότητες.

Βλ. αιτιολογικές σκέψεις (ή εισαγωγικές εκτιμήσεις αν θέλετε) στην 2001/77/ΕΚ: «(1) ... Οι δυνατότητες εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν αξιοποιούνται επαρκώς στην Κοινότητα. Η Κοινότητα αναγνωρίζει την ανάγκη της προαγωγής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως μέτρου προτεραιότητας, δεδομένου ότι η εκμετάλλευσή τους συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη ... (2) Η προώθηση της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την Κοινότητα (*παρατήρηση: άλλο υψηλή, άλλο ύψιστη και η διατήρηση της βιοποικιλότητας συνιστά μια υψηλή προτεραιότητα για την Ένωση ), ...(8) Η υποστήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να είναι συμβατή με τους άλλους κοινοτικούς στόχους, ιδίως όσον αφορά την τήρηση των προτεραιοτήτων για τη διαχείριση των αποβλήτων. Για το λόγο αυτό, η καύση μη διαχωρισμένων δημοτικών αποβλήτων δεν θα πρέπει να προωθείται από ένα μελλοντικό σύστημα υποστήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην περίπτωση που μια τέτοια προώθηση θα υπέσκαπτε την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων ... ». Οδηγία 2009/28/ΕΚ: «(1) Ο έλεγχος της ευρωπαϊκής ενεργειακής κατανάλωσης καθώς και η αυξημένη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση ενέργειας και την αυξημένη ενεργειακή απόδοση, αποτελούν σημαντικές συνιστώσες της δέσμης μέτρων που απαιτήθηκαν για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και για τη συμμόρφωση προς το πρωτόκολλο του Κιότο στη σύμβαση - πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος και προς τις περαιτέρω κοινοτικές και διεθνείς δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μετά το 2012 ... (44) Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η λογική συνοχή μεταξύ των στόχων της παρούσας οδηγίας και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Κοινότητας. Συγκεκριμένα, στις διαδικασίες αξιολόγησης, σχεδιασμού ή χορήγησης άδειας για εγκαταστάσεις ανανεώσιμης ενέργειας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλη την περιβαλλοντική νομοθεσία της Κοινότητας και τη συμβολή των ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών στην επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων και στόχων που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος, ιδίως σε σύγκριση με εγκαταστάσεις μη ανανεώσιμης ενέργειας.» 

Η ΠΕΡΙΦΗΜΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44 ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


44. Επειδή, οι αιτούντες προβάλλουν ότι η υπ’  αριθ. οικ. 503191/19.10.2016 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε την οποία τροποποιήθηκε η αρχική ΑΕΠΟ του επιµάχου έργου, παραβιάζει τα άρθρα 20 παρ. 1 του ν. 2690/1999, 2 παρ. 3 και 4, 3 παρ. 2B και 19 του ν. 4014/2011, καθώς και την υπ' αριθ. 1649/14.1.2014 ΚΥΑ (Β' 45) και είναι ακυρωτέα, διότι ερείδεται σε ανεπίκαιρες γνώμες των αρμόδιων οργάνων. Ειδικότερα, για την έκδοσή της ελήφθησαν υπόψη γνωµοδοτήσεις (βλ. τα σηµεία 35, 36, 39, 42, 43, 44, 50, 53, 55, 56, 59, 61, 63 έως 67 και 72 έως 74 του προοιμίου της ανωτέρω υπ' αριθ. οικ. 50319/19.10.2016 αποφάσεως), οι οποίες είχαν μεν εκδοθεί ενόψει της ΜΠΕ για την τελευταία τροποποίηση, του έργου, όχι, όµως, του τελικού τεύχους αυτής, το οποίο υποβλήθηκε για έγκριση µετά την ημερομηνία εκδόσεως των ως άνω γνωµοδοτήσεων. Τούτο δε ισχύει, κατά τους αιτούντες, τουλάχιστον για την περίπτωση της οδοποιίας του επίδικου έργου, για την οποία οι γνωµοδοτούσες αρχές είχαν υπόψη τους διαφορετικά δεδοµένα από  εκείνα που τελικώς περιλαµβάνονται στο τελικό τεύχος της ΜΠΕ. Ειδικότερα, η αριθ. 3975/129304/26.7.2016 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών του  Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  (σημείο 73 του προοιµίου της ή υπ’ αριθ. οικ. 503΄19/19.10.2016 υπουργικής αποφάσεως) εκδόθηκε πριν από την υποβολή για έγκριση του τεύχους της ΜΠΕ, όπως αυτό τελικώς διαμορφώθηκε, αφού το εν λόγω τεύχος της ΜΠΕ εκπονήθηκε σε συμµόρφωση με τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω γνωµοδότηση, με την οποία επήλθε ουσιώδης µεταβολή των τεχνικών προδιαγραφών της οδοποιίας του επιμάχου έργου. Ο λόγος αυτός, κατά το μέρος που αφορά στην ως άνω γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Συντονισµού και Επιθεώρησης Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι απορριπτέος ως αβάσιµος, εφόσον, όπως δεν αμφισβητούν και οι αιτούντες, η υπ' αριθ. οικ. 50319/19.10.2016 υπουργική απόφαση εκδόθηκε με βάση την ΜΠΕ, όπως αυτή τελικώς εκπονήθηκε, σε συμμόρφωση, μεταξύ άλλων, µε την ως άνω γνωμοδότηση. Εφόσον δε η ΜΠΕ είχε συμμορφωθεί με τις περιεχόμενες στην εν  λόγω γνωμοδότηση υποδείξεις, δεν συνέτρεχε κανένας λόγος να ζητηθεί και πάλι η γνώμη της ίδιας ως άνω υπηρεσίας. Σε ό,τι αφορά στις λοιπές γνωμοδοτήσεις ο λόγος είναι απορριπτέος ως αόριστος, διότι δεν προσδιορίζεται πώς σχετίζεται το περιεχόμενο των λοιπών γνωμοδοτήσεων που ελήφθησαν υπόψη για την έκδοση της υπ' αριθ. οικ. 50319/19.10.2016 υπουργικής αποφάσεως με τις τροποποιήσεις που επέφερε στην οδοποιία του έργου η ΜΠΕ, όπως διαμορφώθηκε τελικώς  σε συμμόρφωση  µε την προαναφερθείσα γνωμοδότηση. Εν πάση δε περιπτώσει, εφόσον το τελικό κείμενο της ΜΠΕ, το οποίο ελήφθη υπόψη κατά την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής αποφάσεως, είχε συμμορφωθεί προς τις περιεχόμενες σε όλες τις γνωμοδοτήσεις των διαφόρων υπηρεσιών υποδείξεις (όπως βεβαιώνεται στο σημείο 75 της εν λόγω αποφάσεως και εν πάση περιπτώσει δεν αμφισβητούν οι αιτούντες), δεν συνέτρεχε κανένας λόγος, κατά τα προεκτεθέντα, να ζητηθεί και  πάλι η γνώμη των υπηρεσιών αυτών.

Τι είναι αυτή η αξιολόγηση στη σκέψη 44 αξιοτ. Κοι Δικαστές; Είναι ποτέ δυνατόν; Αφού δεν δημοσιοποιήθηκε η τελική μελέτη, η μελέτη με τα ουσιώδη οικολογικά στοιχεία για να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις και οι προηγούμενες γνωμοδοτήσεις των δημόσιων φορέων αφορούσαν σε άλλη ΜΠΕ/ΕΟΕ, με άλλο περιεχόμενο και αυτές αναφέρονταν μόνο στις επουσιώδεις κατά τις ENEL/ ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ τροποποιήσεις στον σχεδιασμό του έργου, τότε δεν υπάρχουν γνωμοδοτήσεις επί των τελικώνμελετών και προκύπτει ευθεία παράβαση του ενωσιακού δικαίου κατά τα ανωτέρω, ακόμη και ένας παρεξηγημένος Bubo- Bubo το κατανοεί αυτό.  Ωχ, μάλλον έχει δίκιο ο συντάκτης, κάτι δεν μου πάει καλά, πρέπει να διαβάσω την ανακοίνωση C(2017)2616 final γιατί μου σηκώθηκαν τα πούπουλα με αυτά που διαβάζω...
 ΣτΕ

ΠΡΙΝ ΕΙΣΕΛΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΒΑΘΕΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 47/2018 ΣτΕ (ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΑ ΓΙΑ ΕΥΝΟΗΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ) ΘΑ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΤΩ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΚΑΣΤΗ ΠΟΥ ΜΙΣΟΥΣΕ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣτΕ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ...

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 


Τα λεγόμενα "Αιολικά Πάρκα" προσπαθούν να περάσουν τις πύλες του περιβάλλοντος της Ελλάδος εδώ και 10 χρόνια. Στην αρχή με αποκλειστικά κριτήρια την εκμετάλλευση του μεγίστου αιολικού δυναμικού και την επιχειρηματική εκτίμηση της ευκαιρίας. Η απόπειρα αυτή απέτυχε χάρις στις ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ (βλ. ΣτΕ 1324/2001 κ.ά.), αλλά και στην αντίσταση της Νομαρχίας Ευβοίας με την επιστημονική στήριξη του Επιμελητηρίου (Γνωμοδότηση υπ’ αρ.14/2002). Τόσον το Επιμελητήριο όσο και το ΣτΕ υπέδειξαν την ανάγκη ειδικής χωροταξίας, αλλά πάντοτε μακράν των βουνών, δασών και άλλων ευαισθήτων οικοσυστημάτων. Την απαγόρευση αυτή επεχείρησαν να εξουδετερώσουν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές με σύμμαχο την Δημόσια Διοίκηση που έφθασε μέχρι του σημείου να εξισώνει τις ανεμογεννήτριες με τα έργα εθνικής αμύνης (!!) Εις μάτην βεβαίως, διότι το ΣτΕ δεν απεδέχθη την πρόδηλη αυτή υπερβολή!

Ακολούθησε διάστημα αμηχανίας και απογοήτευσης για τους εγχώριους επενδυτές. Αλλ’ η αγορά ειργάζετο ακαταπαύστως υπέρ αυτών και ανανέωσε την επιδρομή των αιολικών πάρκων με πρωτοφανούς κλίμακος προπαγάνδα. Ανακάλυψε ως την "Τρίτη Βιομηχανική Επανάσταση" την "πράσινη ενέργεια" που θα φέρει την "πράσινη ανάπτυξη" και την έβαλε στην θέση της Αρχής της Βιωσίμου Αναπτύξεως, ή μάλλον πιο πάνω. Οι διορατικοί ομιλούν ήδη για colpo grosso και πράσινη φούσκα. Αλλά το ορατό ήδη πρακτικό αποτέλεσμα είναι ότι τίποτε και κανείς δεν μπορεί να εμποδίσει την εγκατάσταση αιολικών πάρκων οπουδήποτε. Ένα τέτοιο είδος "πασπαρτού" προτείνεται ήδη και στο άρθρ. 1 παρ. 3 του Νομοσχεδίου "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής". Η ερμηνευτική εγκύκλιος λέει ωμά τα πράγματα, ότι δηλ. "βασικός στόχος του νομοσχεδίου είναι η παροχή της δυνατότητας άμεσης και αποτελεσματικής εφαρμογής του, έτσι ώστε να συμβάλει ουσιαστικά στην απεμπλοκή μεγάλου αριθμού εν εξελίξει έργων ΑΠΕ, που βρίσκονται σήμερα σε αδειοδοτική τελμάτωση ... στη βάση της αρχής ότι οι ΑΠΕ, ως περιβαλλοντικά φιλικές μορφές ενέργειας, επιτρέπεται να χωροθετούνται κατ' αρχήν παντού..."


Και αυτή είναι η αλήθεια για τα αιολικά πάρκα σήμερα.

Κατά ταύτα, λοιπόν, η Διοίκηση, όπως και οι Βουρβώνοι του παρελθόντος, "ουδέν έμαθε και ουδέν εδιδάχθη" από την προϊστορία της υποθέσεως. Είναι ανάγκη λοιπόν να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Καμμία δύναμη και καμμία εξουσία δεν μπορεί να τεθεί υπεράνω της νομολογίας του ΣτΕ, όταν τούτο αποφαίνεται επί συνταγματικών ζητημάτων. Και εν προκειμένω το ΣτΕ έχει κρίνει οριστικώς και αμετακλήτως ότι τα αιολικά πάρκα είναι βιομηχανικές εγκαταστάσεις που δεν επιτρέπεται να εγκαθίστανται επί ή πλησίον ευαισθήτων οικοσυστημάτων, οίον βουνών, ακτών, νησιών κ.λπ. Σε Κράτος Δικαίου, τα δικαστήρια έχουν τον τελευταίο λόγο. Η Διοίκηση οφείλει να ξαναδιαβάσει τις αποφάσεις αυτές και να αποσύρει αμέσως τις αντισυνταγματικές διατάξεις του νομοσχεδίου, τις οποίες, άλλως, πρέπει να καταψηφίσει η Βουλή.
Οι επενδυτές και οι σύμμαχοί των πρέπει να χωνέψουν ότι ούτε τις δασοσκεπείς κορυφές των βουνών μας ούτε τα νησιά και τους βράχους του Αιγαίου θα μολύνουν οι τερατώδεις ανεμογεννήτριές τους. Ο ελληνικός λαός δεν θα επιτρέψει τέτοιο οικολογικό έγκλημα. Διότι καμμία αξία και κανένα συμφέρον δεν είναι ανώτερο από την κορυφαία έννομη αξία της ελληνικής φύσεως και των πολυτίμων και ευαισθήτων στοιχείων της (δασών, βουνών, θαλάσσης, νησιών) που συγκροτούν της εθνική ταυτότητα της πατρίδος μας χιλιάδες χρόνια τώρα.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου,
Μιχαήλ Δεκλερής 
Παρατήρηση επί του σχεδίου νόμου για τα αιολικά πάρκα

Ιωάννης Καπελούζος μέλος Δ.Σ. Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος

Mε τον αφορισμό του συνόλου της ελληνικής επικρατείας ως περιοχής χωροθετήσεως βιομηχανικών εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μαζί με τα προστατευτέα στοιχεία του φυσικού κεφαλαίου της Χώρας καίριο πλήγμα υφίσταται το πολιτιστικό κεφάλαιο αυτής. Κατά τη νομολογία του Συμβουλία Επικρατείας, το πολιτιστικό κεφάλαιο περιλαμβάνει όλα τα μνημεία και στοιχεία που συνθέτουν την ιστορική, αισθητική, τεχνολογική και πνευματική κληρονομία της Χώρας. Το Συμβούλιο Επικρατείας, αναγνωρίζοντας τον άρρηκτο δεσμό του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος, εξ αρχής έκρινε ότι το άρθρο 24 του Συντάγματος προστατεύει, όχι μόνο τα ίδια τα πολιτιστικά αγαθά, αλλά και τον περιβάλλοντα αυτά χώρο που είναι αναγκαίος για την ανάδειξή τους .

Το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον συμπλέκονται κατά τρεις τρόπους:

• Πρώτον, στους τόπους που είναι συνδεδεμένοι με σημαντικά ιστορικά ή πολιτιστικά γεγονότα, όπως είναι ο Όλυμπος, το Πήλιο, ο Παρνασσός, ο Άθως.
• Δεύτερον, στη χωροταξία των Ελλήνων, η οποία ενσωμάτωνε το τοπίο σε ενιαία σύνθεση με τα κτίρια, οι γραμμές των οποίων είναι πλήρως εναρμονισμένες με τη γραμμή της φύσεως που τα περιβάλλει.
• Τρίτον, στην προστασία της φύσεως καθ' εαυτήν, ως ουσιώδους στοιχείου του συστήματος αξιών του Έλληνος.

Το ελληνικό σύστημα αξιών, το οποίο ενσωματώνει τις αξίες του ανθρώπου και της φύσεως, του μέτρου και της λιτότητος, και του προβαδίσματος των ηθικών και πνευματικών αξιών έναντι των υλικών, είναι και ιδεώδες της ελληνικής παιδείας . Όλα αυτά συνιστούν τα κύρια στοιχεία της εθνικής μας ταυτότητος. Γι΄ αυτό και η διάσωσή τους συνδέεται με την συνέχεια του έθνους και την σταθερότητα της ελληνικής κοινωνίας. Το αξιακό σύστημα των Ελλήνων βρίσκεται στη βάση και της σύγχρονης ιδέας της βιωσιμότητος. Για μας τους Έλληνες, επομένως, η ιδέα της βιωσίμου αναπτύξεως είναι εξ ορισμού εθνική. Με τις αξίες αυτές είναι αρρήκτως συνδεδεμένη η ελληνική φύση. Η ελληνική φύση είναι η βάση της ελληνικής αισθητικής και η πηγή εμπνεύσεως των ιδεωδών του πολιτισμού μας. Γι' αυτό και έχει λεχθεί χαρακτηριστικά ότι χωρίς αυτήν δεν θα υπήρχε ελληνικός πολιτισμός. Από τη θέαση της φύσεως η τέχνη των Ελλήνων προσέλαβε την ευγένεια, την απλότητα, την ηρεμία και το μεγαλείο της, τα οποία μπόρεσε να εκφράσει με την ιδιαίτερη γραμμή της γραφής της. Και τη γραμμή αυτή τη βλέπουμε κυρίως στα περιγράμματα των βουνών και των νησιών της Ελλάδος. Είναι μια γραμμή καμπύλη, μουσική, με απαλές και αρμονικές διακυμάνσεις. Γι΄αυτό και το Συμβούλιο Επικρατείας έχει νομολογήσει ότι η συνταγματική προστασία των ορεινών όγκων περιλαμβάνει και την προστασία της κορυφογραμμής, ως ουσιώδους στοιχείου τους μεγάλης αισθητικής αξίας. Οι ρυθμίσεις του σχεδίου του υπό ψήφιση νόμου επιτρέπουν την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε όλη την επικράτεια, εξαιρώντας ένα πολύ μικρό μέρος της . Συγκεκριμένως, εξαιρούνται μόνο τα κηρυγμένα μνημεία της παγκοσμίου πολιτιστικής κληρονομίας, εν αντιθέσει προς τις διατάξεις του Συντάγματος που προστατεύoυν όλα ανεξαιρέτως τα μνημεία, κηρυγμένα και μή, ενώ περιορίζεται η ζώνη προστασίας των. Επί πλέον, το σχέδιο περιέχει ειδική ρύθμιση επιτρέπουσα την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον Άθω, ώστε να φέρει το βάρος των ενεργειακών αναγκών των μονών του. Το καίριο όμως πλήγμα για την Χώρα, που θα επέλθει από τη διάχυτη παρουσία των ανεμογεννητριών, είναι ο γενικός αφελληνισμός της. Διότι η προσβολή του τοπίου είναι προσβολή του εθνικού μας πολιτισμού. Το σχήμα της ελληνικής γραμμής που βρίσκουμε σε όλα τα αγάλματα και καλλιτεχνήματα των προγόνων μας, στη βυζαντινή τέχνη, στα δημοτικά τραγούδια και έργα της λαϊκής μας τέχνης, και στην κίνηση των νέων μας, θα μεταβληθεί. Η μουσική εντύπωση των “ουρανοθιγών ορογραμμών” και η εμπεριεχομένη σ΄αυτήν τάξη, ευρυθμία και αρμονία θα αλλοιωθεί από τους τερατώδεις όγκους, και τις σκελετώδεις και γωνιώδεις γραμμές των ανεμογεννητριών, που θα προσθέσουν στην απαλή, συμμετρική και μουσική γραμμή του ελληνικού τοπίου μια αποτρόπαιη παραφωνία. Η αλλοίωση του ελληνικού τοπίου θα επιφέρει και την αποκοπή της ελληνικής παιδείας από τη φυσική της βάση. Η επαγγελλομένη πράσινη ανάπτυξη δεν είναι βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν είναι βιώσιμη, διότι με την υιοθέτηση της αρχής της υπερισχύσεως του ειδικού χωροταξικού των ανανεωσίμων πηγών ενέργειας έναντι όλων των γενικών χωροταξικών σχεδίων της Χώρας, ανατρέπει τη λογική του χωροταξικού σχεδιασμού, που είναι εκ του όλου προς το μέρος και αποτελεί το κύριο εργαλείο της βιωσίμου αναπτύξεως. Δεν είναι βιώσιμη, διότι, μεταβάλλοντας την εικόνα της ελληνικής φύσεως, μετατρέπει κάθε τι ελληνικό σε ξένο στον τόπο που το δημιούργησε. Δεν είναι βιώσιμη, προ πάντων διότι δια της προσβολής του τοπίου της Χώρας, πλήττει το αξιακό σύστημα της βιωσιμότητος. Η επαγγελλομένη πράσινη ανάπτυξη παρίσταται ως μια από τις πλέον βάναυσες μορφές αγρίας αναπτύξεως που έχει μέχρι σήμερα γνωρίσει η Χώρα.
(Συνεχίζεται αγαπητοί αναγνώστες, υπάρχουν πολλά ακόμη, υπομονή και γνώση...)

Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LIFE+ KAI ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ

ΟΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ, Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ DTBIRD