Προσφυγή στο ΣτΕ για το ΕΤΜΕΑΡ

Ενάντια στο τέλους ΑΠΕ που συνεπάγεται αυξήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, προς όφελος των ΒΑΠΕ

Αποφασίσαμε να εναντιωθούμε σε κάθε αντιλαϊκό μέτρο που εξαθλιώνει την ζωή και
υποσκάπτει την αξιοπρέπεια μας. Προτείνουμε την συγκρότηση λαϊκών επιτροπών στα χωριά
των επαρχιών μας και παντού, από τις οποίες θα προκύψει συντονιστικό, για την καλύτερη
οργάνωση του αγώνα των τοπικών κοινωνιών.

Στην συνέλευση αποφασίστηκε να καλέσουμε όσους αντιτίθενται στην άδικη και παράνομη
απόφαση αύξησης του ΕΤΜΕΑΡ (τέλος ΑΠΕ στους λογαριασμούς ΔΕΗ), να συνυπογράψουν
εν όψει προσφυγής στο ΣτΕ, επιδιώκοντας εν πρώτοις την ακύρωση της απόφασης ΡΑΕ
323/2013, που αφορά στην αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ, δηλαδή του ειδικού τέλους μείωσης εκπομπών
αέριων ρύπων (πρώην τέλος ΑΠΕ), που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. για
λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ που είναι ο λειτουργός της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσω του
ελλειμματικού ειδικού λογαριασμού ΛΑΓΗΕ χρηματοδοτούνται οι εγγυημένες τιμές αγοράς
της ενέργειας που παράγεται από εγκαταστάσεις ΑΠΕ (οι λεγόμενες ταρίφες ΑΠΕ).Σκοπός μας είναι ένας: Αγώνας αντίστασης και αντεπίθεση προκειμένου να αντιμετωπισθεί κάθε
πολιτικό και οικονομικό μέτρο εκ των δανειστών και της εγχώριας δουλικής τους κλίκας που θίγει
την επιβίωση και την αξιοπρέπειά μας. Να ανακληθούν όλα τα υποστηρικτικά μέτρα για τις ΒΑΠΕ.
Να κοινωνικοποιηθούν όλοι οι σταθμοί ΒΑΠΕ, όλων των τεχνολογιών, στους δήμους που
αυτοί έχουν εγκατασταθεί, υπέρ των δημοτών.

Με την απόφαση ΡΑΕ 323/2013 διπλασιάστηκε η μεσοσταθμική τιμή του ΕΤΜΕΑΡ. Από 7,50
E/MWh για την περίοδο Αυγούστου 2012 έως Ιούνιο 2013, αυξήθηκε στα 14,96 €/MWh για το
β’ εξάμηνο του 2013. Ενώ οι οικιακοί καταναλωτές πλήρωναν 9,53 €/MWh και οι καταναλωτές
υψηλής τάσης 3,55 €/MWh (μοναδιαίες χρεώσεις), με την επίμαχη απόφαση τα νοικοκυριά θα
πληρώνουν για ΕΤΜΕΑΡ 20,80 €/MWh, ενώ οι βιομηχανικοί καταναλωτές, ορυχεία,
αεροδρόμια μόνο 1,79 €/MWh. Υψηλές είναι και οι αυξήσεις για τις άλλες κατηγορίες
καταναλωτών, τους αγρότες και τους επαγγελματίες-βιοτέχνες, καταναλωτές μεσαίας τάσης. Στην
πραγματικότητα πάλι κλέβουν χρήματα από τους φτωχούς, μέσω των δήθεν περιβαλλοντικών
τελών (ΕΤΜΕΑΡ-φόρος ΑΠΕ, επικείμενοι περιβαλλοντικοί φόροι στην ενέργεια) και τα δίνουν
στους πλούσιους μέσω επιχορηγήσεων και εγγυημένων τιμών για την διακοπτόμενη και μη
ανταποκρινόμενη στη ζήτηση, δηλαδή στα φορτία, παραγόμενη ενέργεια από έργα ΒΑΠΕ, που
προκαλεί καταστάσεις μη ευστάθειας και βλάβες στο δίκτυο. Πρόκειται για δήθεν
περιβαλλοντικούς φόρους-τέλη που επιβάλλονται σε βάρος του αδύναμου οικιακού
καταναλωτή και των άλλων κατηγοριών. Αντιθέτως δεν υπάρχει νόμος η/και φορολογικές
ρυθμίσεις που να επιδοτούν την εγκατάσταση οικιακών ΑΠΕ για εξοικονόμηση ενέργειας.
Ισχύει μόνο αυτό το τερατώδες νομικό πλαίσιο που έχει επιβάλλει το διευθυντήριο των
πολυεθνικών που κατοικοεδρεύει στις Βρυξέλες και εκείνο της εγχώριας κλεπτοκρατίας, προς
όφελος των μεγάλων εταιρειών με επιδοτήσεις-χρηματοδοτήσεις από την τσέπη μας. Τα ορατά
και αναμενόμενα αποτελέσματα του επιβληθέντος σε βάρος των φτωχών, νομικού πλαισίου για
τις ΑΠΕ και τον ηλεκτρισμό, που συνεπάγεται περαιτέρω ανισοκατανομή στα εισοδήματα, είναι
να προωθείται η πλήρης ιδιωτικοποίηση των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, των
ορυχείων λιγνίτη και των συστημάτων μεταφοράς διανομής ηλεκτρισμού με μοχλό τις ΑΠΕ και
τους ΣΥΘΗΑ και να επιβάλλονται μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια κατανάλωσης ηλεκτρικού
ρεύματος. Είναι γνωστά τα συμβάντα διωγμού των κατοίκων από την γη τους, με πολλές μηνύσεις
σε βάρος τους, για να εγκατασταθούν αιολικά (ΒΑΠΕ δηλ. εγκαταστάσεις βιομηχανικών
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας), όπως συνέβη στο Αποπηγάδι και αλλού. Στη πραγματικότητα, όσο
και αν δεν το συλλαμβάνει ο νους, πρόκειται για επιδοτούμενες από όλους εμάς, καταπατήσεις
περιουσιών και αλλαγές στη χρήση της γης. Για μία άνευ προηγουμένου, σε επίπεδο
κλίμακας, λεηλασία μη ανανεώσιμων πολύτιμων για την ανθρωπότητα φυσικών πόρων.

ΟΙ ΚΟΡΥΦΟΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΔΕΝ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ

Λένε, πως επιδιώκεται μέσω των ΒΑΠΕ, η προστασία του περιβάλλοντος, με την μείωση των
εκπομπών αερίων ρύπων, ενώ το Κιότο είναι νεκρό και οι εκπομπές CO2 αυξάνονται
παγκοσμίως, ενώ εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι προωθούν με δεσμευτικές ρυθμίσεις την
επιδοτούμενη εγκατάσταση άχρηστων για την παραγωγή ηλεκτρισμού μονάδων τυχαίας και
διακοπτόμενης ενέργειας και ισχύος κατά πολύ υπολειπόμενης της ονομαστικής τους.
Πρόκειται για την υλοποίηση αντιπαραγωγικών, καταστροφικών (λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις
συνέπειες τους για την Ευρωπαϊκή βιομηχανία-οικονομία και τους πολίτες), «οικονομικών
μοχλεύσεων» προς όφελος λίγων μόνο τομέων της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας και ιδίως
Γερμανικών εταιρειών που προωθούν την λεγόμενη τεχνολογία «έξυπνης ενέργειας». Δηλαδή την
τεχνολογία της κεντρικά ελεγχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της οποίας θα ολοκληρωθεί η
υποδούλωση των λαών της Ευρώπης στις κυρίαρχες ελίτ και το πολιτικό τους προσωπικό. Στόχος
των πολυεθνικών μέσω των πολιτικών υπηρεσιών των δύο κυρίαρχων ομάδων στο Ευρωπαϊκό
κοινοβούλιο και όχι μόνο, είναι ο πλήρης ενεργειακός έλεγχος, η αρπαγή της γης του νερού και η
οικονομική εξαθλίωση-πλήρης υποδούλωση των πολιτών της Ευρώπης.
Επιδιώκουμε να ακυρωθούν :
Α) Το άρθρο 5, περί «ορθολογικοποίησης (!!) της τιμολόγησης ενέργειας που παράγεται από
σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.», του νόμου 3851/2010 και όλων των υπουργικών αποφάσεων
καθ’ επίκληση του άρθρου αυτού.
Β) Η υπ’ αριθ. A.Y./Φ1/οικ.19598 υπουργική απόφαση για την επιδιωκόμενη αναλογία
εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Αρ. Φύλλου ΦΕΚ Β 1630 11 Οκτωβρίου 2010, (άρθρα 3 και 4 της
Οδηγίας 2009/28/ΕΚ)
Γ) Η Δ5ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.290/08.01.2013 απόφαση υπουργού περιβάλλοντος, ενέργειας και
κλιματικής αλλαγής, «Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ.
γ' του Ν. 2773/1999» και η υπ’ αριθ. 323/2013 απόφαση ΡΑΕ
Επιπλέον ζητούμε να ακυρωθούν-ανακληθούν-τροποποιηθούν όλες οι διατάξεις περί ειδικού
τέλους, που κατά τα άλλα θα έπρεπε να υπολογίζεται κατ’ αναλογία της ηλεκτρικής ενέργειας που
κάποιος καταναλώνει, για την χρηματοδότηση των ΒΑΠΕ. Υποστηρίζουμε ότι παραβιάζεται η
κοινοτική νομοθεσία περί ελεύθερου ανταγωνισμού και ότι δεν συντρέχουν και/ή δεν έχουν
αποδειχθεί οι λόγοι που να νομιμοποιούν τα δημόσια υποστηρικτικά μέτρα για τις ΒΑΠΕ σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο, μέτρα που συνίστανται στην κατά προτεραιότητα πρόσβαση και εγγυημένη
πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές. Υποστηρίζουμε ότι κατά
παράβαση της σύμβασης Άαρχους, δεν τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το λεγόμενο Εθνικό
Σχέδιο Δράσης για την επίτευξη της συμβολής των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας σε
ποσοστό 20% έως το 2020 και ότι αυτό υποβλήθηκε δίχως να έχει καταρτιστεί η εκτίμηση των
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών του επιπτώσεων στην οικονομία της Χώρας,
λαμβανομένης υπ’ όψιν της οικονομικής συγκυρίας.
Προς τούτα θα υποβληθεί στο ΣτΕ, παράλληλα με την αίτηση ακύρωσης κατά τα ανωτέρω,
αίτημα προδικαστικού ερωτήματος στο ΔΕΕ
Υποστηρίζουμε ότι είναι μη βιώσιμοι οι δεσμευτικοί κοινοτικοί και εθνικοί συνολικοί στόχοι και τα
μέτρα για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που εισήχθησαν με την Οδηγία 2009/28/ΕΚ της
23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθότι
το εν λόγω θεσμικό πλαίσιο δεν αντιμετωπίζει τις εφαρμογές ΑΠΕ πρωταρχικώς ως τεχνολογίες
εξοικονόμησης ενέργειας, παραβλέποντας τα τεχνολογικά όρια των ΑΠΕ, τους φυσικούς νόμους
και τις επιπτώσεις της Οδηγίας στις οικονομίες των κρατών μελών και στο περιβάλλον.
Υποστηρίζουμε ότι η Οδηγία αυτή πρέπει να καταργηθεί ή να τροποποιηθεί.
-Υποστηρίζουμε, ότι δεν έχουν θεσμοθετηθεί κριτήρια αειφορίας για τους αιολικούς σταθμούς
και ότι οι εφαρμογές ΒΑΠΕ αιολικών στη Χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, οδηγούν στη
γενοκτονία τα προστατευόμενα είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ όπως έχει
κωδικοποιηθεί, στη ριζική υποβάθμιση των περιοχών του Ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου
Natura, προκαλούν βλάβες στην υγεία των κατοίκων που είχαν την ατυχία να γειτονεύουν σε αιολικές
εγκαταστάσεις και υποβιβάζουν τις αξίες των ακινήτων κάθε είδους βλάπτοντας τον τουρισμό, πέραν
όλων των άλλων προβλημάτων που έχουν καταγραφεί.

-Υποστηρίζουμε ότι τα υποστηρικτικά μέτρα για τις ΒΑΠΕ, μέσω δημόσιας χρηματοδότησης και
συστημάτων FIT, οδηγούν στην περαιτέρω καταβαράθρωση της Εθνικής Οικονομίας, στην
ενεργειακή ένδεια των οικονομικά ασθενέστερων τάξεων και στρωμάτων, στην ριζική υποβάθμιση
του φυσικού περιβάλλοντος της Χώρας και κυρίως, υποστηρίζουμε, ότι απειλούν ευθέως την
ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.
-Καλούμε την Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναθεωρήσουν άμεσα όλο το νομικό
πλαίσιο περί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εν όψει Ευρωεκλογών και τους προειδοποιούμε ότι
ενδεχομένως θα κατηγορηθούν για τις συνεπαγόμενες βλάβες μεγάλης έκτασης εξ αιτίας του
παράλογου καταστροφικού Ευρωπαϊκού προγράμματος για τις ΑΠΕ που έχουν επιβάλλει στις
βιομηχανίες, στις επιχειρήσεις και στους πολίτες.

Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LIFE+ KAI ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ

ΟΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ, Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ DTBIRD